Skip to main content
Woord

Onze visie

In de richting Woord krijg je een ruime artistieke vorming met vakken zoals toneel, voordracht en dramatische expressie, maar ook audiovisuele vorming, hedendaagse dans en muziek. Je ontplooit je creatieve mogelijkheden op lichamelijk en geestelijk vak, en krijgt een intensieve stem- en lichaamstraining. Hiernaast timmer je stevig aan je algemene kennis en ontwikkel je een breed cultureel en maatschappelijk bewustzijn. Je leert om zelfstandig, mondig, kritisch en verantwoordelijk te zijn. Je beleeft samen met je klasgenoten een heel persoonlijk en intensief groeiproces. 

In deze opleiding krijg je de kans om met verschillende podiumkunstenaars aan de slag te gaan en begeleid te worden door ervaren en professionele leerkrachten. Je brengt veel tijd door in de woordstudio’s en bezoekt theatervoorstellingen en tentoonstellingen. Tijdens de projectweken werk je cross-over, zodat je in contact komt met andere kunstdisciplines. Je ontwikkelt jezelf tot een podiumpersoonlijkheid die van verschillende markten thuis is en met een kritische en open blik in de wereld staat.

Coördinator: Bart Danckaert

Algemene
Vakken

Algemene vakken zijn een groot deel van het lespakket van Kunsthumaniora Brussel. Naast de artistieke vakken vormen zij de basis van je studierichting. Algemene vakken verbreden je perspectief en brengen je een grote dosis kennis en vaardigheden bij. Je ontplooit je tot een gedreven en kritisch individu die met zijn beide voeten in de wereld staat. De leerplannen en het hoge niveau van de algemene vakken bereiden je voor op studies in het hoger onderwijs, zowel artistieke als niet-artistieke.

Dankzij de taalvakken ontwikkel je je communicatieve vaardigheden en verbreed je je blik op de wereld. Taal leeft, zeker in Brussel. Literatuur en geschiedenis krijgen extra aandacht en leggen een solide basis richting hogere studies. Je gaat tijdens de lessen op zoek naar de maatschappelijke, culturele en filosofische rol van kunst en cultuur. Al onze lessen worden ingekleurd op een kunstzinnige manier.

De wetenschapsvakken leren je wetenschappelijk denken en onderzoeken. De lessen lichamelijke opvoeding hebben aandacht voor individuele competenties en samenwerkingsvaardigheden. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Hiernaast hebben we een groot aanbod aan vakoverschrijdende projectweken. Los van lestijden, vakken, afdelingen en leerjaren wordt er tussen verschillende leerlingen rond één thema gewerkt.

Ook worden er regelmatig extra-murosactiviteiten georganiseerd. Dit zijn lessen op verplaatsing. Denk aan debatten, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, concerten, workshops en lezingen; ze maken volwaardig deel uit van het curriculum en verbreden je wereldbeeld. Leren gebeurt ook buiten de muren en uren van de school!

Het hoge niveau van de algemene vakken biedt alle kansen op succes voor hogere studies in onder meer lerarenopleidingen, talen, kunstgeschiedenis, geschiedenis, media en communicatie. Naast doorstromen naar het hoger kunstonderwijs kan je dus nog alle kanten op. Je draagt een heel stevige én artistieke bagage met je mee. De toekomst ligt open!

lessentabel

Lessentabel Algemene Vakken

 

Vak 2de graad 3de graad
Duits - 2
Engels 2 2
Frans 2 3
Nederlands 3 4
Geschiedenis 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Wetenschappen 3  
Natuurwetenschappen  - 1
Aardrijkskunde - 1
Wiskunde 3 2
Maatschappelijke vorming, Coach, Flex 3 -

Lessentabel kunstvakken 2de graad

Vak 2de graad

Algemene verbale vorming

2

Audiovisuele Vorming

3

Dramatische expressie

2

Hedendaagse dans

2
Kunstbeschouwing 2 + 1

Muziektheater (Koorzang, Samenspel, Crea, AML)

2

Lessentabel kunstvakken 3de graad

Vak 3de graad

Audiovisuele Vorming

3

Dramaturgie

1

Hedendaagse Dans

2

Koorzang

1

Kunstgeschiedenis

1

Muziekesthetica

1

Muziektheater

2

Toneel

3

Voordracht

1

Welsprekendheid

1
Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Toelatings
proeven

Om aan de richting Woord op Kunsthumaniora Brussel te starten, dien je te slagen voor een toelatingsproef. Een toelatingsproef is ook een gelegenheid om onze manier van werken te leren kennen en enkele kunstvakdocenten te ontmoeten. 

Meer informatie over de toelatingsproeven

Meer info

Schrijf je in

Schrijf je in voor de toelatingsproeven

jouw toekomst

Kunsthumaniora Brussel bereidt je voor op het Hoger Kunstonderwijs voor podiumkunsten (theater, dans) en audiovisuele kunsten (film, fotografie). Maar ook voor meer algemene richtingen waarin je met mensen werkt, je jezelf verdiept in talen, geschiedenis, kunst en cultuur, of waarin communicatie en media een belangrijke rol spelen, sta je sterk in je schoenen. Met je diploma kunstsecundair onderwijs kan je aan iedere opleiding starten aan de hogeschool of universiteit. Je toekomst ligt open!

In Beeld

Werkweek 2021
6 Woord
Werkweek 2021
5 Woord