Skip to main content

Onze visie

In de richting Creatie en Mode leer je om op een creatieve manier ideeën om te zetten tot een draagbaar silhouet. Je ontwikkelt je eigen beeldtaal, gaat in dialoog met andere kunstdisciplines en leert je ontwerpen hierop af te stemmen. Je vindt je inspiratie in alle hoeken (kostuumgeschiedenis, dans, schilderkunst) en zet die om in een modisch geheel, dat economisch en ecologisch verantwoord is. Je leert een ontwerp omzetten van 2D naar 3D en krijgt inzicht in de constructie van een kledingstuk. Je hebt een ruimtelijk en wiskundig inzicht en beschikt over een kritische zelfreflectie en nauwkeurigheid. 

Naast algemene vakken vormen creatie, vormgeving, kostuumgeschiedenis, praktijk en toegepaste informatica het hart van je opleiding. Je leert programma’s zoals Indesign en Illustrator gebruiken om je ontwerpen op een professionele manier voor te stellen. Tijdens de projectweken werk je cross-over, zodat je in contact komt met andere kunstdisciplines. Met je creatieve en technische vaardigheden leer je je eigen ideeën om te zetten in draagbare creaties.

Coördinatoren:
  • Sophie De Nil
  • Veerle Haesen

Algemene
Vakken

Algemene vakken zijn een groot deel van het lespakket van Kunsthumaniora Brussel. Naast de artistieke vakken vormen zij de basis van je studierichting. Algemene vakken verbreden je perspectief en brengen je een grote dosis kennis en vaardigheden bij. Je ontplooit je tot een gedreven en kritisch individu die met zijn beide voeten in de wereld staat. De leerplannen en het hoge niveau van de algemene vakken bereiden je voor op studies in het hoger onderwijs, zowel artistieke als niet-artistieke.

Dankzij de taalvakken ontwikkel je je communicatieve vaardigheden en verbreed je je blik op de wereld. Taal leeft, zeker in Brussel. Literatuur en geschiedenis krijgen extra aandacht en leggen een solide basis richting hogere studies. Je gaat tijdens de lessen op zoek naar de maatschappelijke, culturele en filosofische rol van kunst en cultuur. Al onze lessen worden ingekleurd op een kunstzinnige manier.

De wetenschapsvakken leren je wetenschappelijk denken en onderzoeken. De lessen lichamelijke opvoeding hebben aandacht voor individuele competenties en samenwerkingsvaardigheden. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Hiernaast hebben we een groot aanbod aan vakoverschrijdende projectweken. Los van lestijden, vakken, afdelingen en leerjaren wordt er tussen verschillende leerlingen rond één thema gewerkt.

Ook worden er regelmatig extra-murosactiviteiten georganiseerd. Dit zijn lessen op verplaatsing. Denk aan debatten, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, concerten, workshops en lezingen; ze maken volwaardig deel uit van het curriculum en verbreden je wereldbeeld. Leren gebeurt ook buiten de muren en uren van de school!

Het hoge niveau van de algemene vakken biedt alle kansen op succes voor hogere studies in onder meer lerarenopleidingen, talen, kunstgeschiedenis, geschiedenis, media en communicatie. Naast doorstromen naar het hoger kunstonderwijs kan je dus nog alle kanten op. Je draagt een heel stevige én artistieke bagage met je mee. De toekomst ligt open!

lessentabel

LESSENTABEL ALGEMENE VAKKEN

Vak 2de Graad 3de Graad
Levensbeschouwing* 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 3 3
Geschiedenis 1 1
Wetenschappen 3 -
Natuurwetenschappen - 1/0
Aardrijkskunde - 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Wiskunde 3 2
Maatschappelijke vorming 3 -

LESSENTABEL KUNSTVAKKEN 2de GRAAD

Vak  
Kunstbeschouwing 1+1
Creatie 4

Vormgeving (digitaal en manueel patroontekenen)

5
Technisch dossier 5

LESSENTABEL KUNSTVAKKEN 3de GRAAD

Vak  
Kunstgeschiedenis 1
Creatie 4
Kostuum- en kunstgeschiedenis 1
Praktijk 4
Toegepaste informatica** 2
Vormgeving 4
Materialenkennis 1
Marketing&Distributie 1

* Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

** Dit vak houdt in o.a de softwarepakketten Gerber, Illustrator en Indesign

Intake
gesprek

Voor Creatie en Mode zijn er geen toelatingsproeven, wel een intake gesprek.

Content and Language Integrated Learning

Op onze school krijgt je de mooie kans om in het Engels les te volgen voor het vak ‘vormgeving en modetechnieken’ in de studierichting Mode.

Wat is CLIL?

Content and Language Integrated Learning = bepaalde niet-taalvakken (uit de studierichtingen Dans en Creatie & Mode) worden in een andere taal gegeven dan het Nederlands mét een door de overheid goedgekeurde CLIL-aanvraag.

De focus blijft steeds de realisatie van de doelen voor de vakken. De betrokken leraren volgen een intensief traject over de CLIL-didactiek en -evaluatie en hebben een attest in de CLIL-taal Engels.

Alle CLIL-lessen worden gegeven in nauw overleg met de vakgroep Moderne talen (Engels) en passen in het kader van het talenbeleid van de school.

Waarom CLIL?

De voordelen zijn talrijk

Verbeteren van spreken, mondelinge interactie, luisteren en schrijven in het Engels.

Vergroten van spreekdurf en (vakgebonden) woordenschat.

Goede voorbereiding op stages en toegangsproeven in het hoger onderwijs.

Boost voor het zelfvertrouwen en de durf.

Veilige omgeving om de taal onder de knie te krijgen zonder evaluatiedruk maar wel met de nodige feedback.

Betere talige vaardigheden, ook in het Nederlands. Meer interculturele competentie en begrip.

Welke vakken?

‘Vormgeving en modetechnieken’ voor 5 en 6 Mode.

Team?

Mode: Sabina Kumeling vanaf september 2023 en Veerle Haesen vanaf september 2024.

Evaluatie van CLIL?

We kiezen niet voor een systeem met cijfers maar voor co-evaluatie waarbij leraren en leerlingen samen een SAM-schaal invullen en daarop reflecteren om zoveel mogelijk vooruitgang te kunnen boeken in het Engels en leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het doel is dat elke leerling op zijn niveau zo veel mogelijk bijleert. De evaluatie van de vakken ‘videostudie’ en ‘vormgeving en modetechnieken’ gebeurt afzonderlijk op het rapport en de CLIL-taal heeft hierop geen invloed.

jouw toekomst

Na je opleiding aan Kunsthumaniora Brussel kan je doorstromen naar het Hoger Onderwijs, zowel op creatief vlak (Modeacademie), als op meer technisch vlak (Bachelor Modetechnologie). Je kan dadelijk aan de slag in de confectiesector. Een toekomst als stylist of leerkracht is ook mogelijk! De toekomst ligt voor je open.

Enkele sfeerbeelden

Fashion is my favorite F-Word (part I)

2de graad | Een blik achter de schermen

Fashion is my favorite F-Word (Part II)

3de graad | Een blik achter de schermen