All for Joomla All for Webmasters

Kunsthumaniora Brussel

In de Kunsthumaniora Brussel worden twee evenwaardige pakketten aangeboden:

algemene vakken (algemene vorming) en kunstvakken (artistieke vorming) zijn complementair.

Het artistieke pakket bepaalt welke richting je volgt (Muziek, Woord, Dans, Podiumtechnieken).

De leerplannen en het sterke niveau van de algemene vakken bereiden je voor op studies in het hoger onderwijs, zowel artistieke als niet-artistieke.

Bovendien is ook de inkleuring van de algemene vakken kunstzinnig.

De vakken sluiten dus nauw aan bij de belangstellingssfeer van de leerlingen.

Kortom, een opleiding in de Kunsthumaniora Brussel garandeert jou een veelzijdige toekomst!

 

 

Extra Muros

Cultuurparticipatie en –educatie staan bovenaan de agenda van de Kunsthumaniora Brussel.

Het bijwonen van muziekconcerten, theater-, dans- en filmvoorstellingen of museum- en tentoonstellingsbezoeken maken deel uit van ons uitgebreid aanbod “lessen op verplaatsing”.

Door de nabijheid van de belangrijkste culturele instellingen van de hoofdstad (Bozar, Bronks, het Kaaitheater, de KVS, De Munt …) leiden talrijke

extramurosactiviteiten ons naar interessante culturele evenementen.

 

 

Mission Statement

Wie zijn wij?

De Kunsthumaniora behoort tot het KSO van het Gemeenschapsonderwijs te Brussel.

Zij is een dynamische school, waar directie, leraars en personeelin samenspraak met ouders en leerlingen werken aan het uitdragen van een verantwoorde pedagogische visie volgens de principes van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs:

 • Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
 • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
 • Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
 • Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.
 • Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
 • Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
 • De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

Wat is onze visie?

 • Het KSO wil leerlingen voorbereiden op doorstroming naar de artistieke gebieden van het hoger onderwijs. Dit sluit echter vervolgstudies in niet-artistieke gebieden niet uit, evenmin een beroepsuitoefening onmiddellijk na het afstuderen.
 • Wij willen jongeren vormen tot artistieke persoonlijkheden die zich in onze maatschappij als creatief individu kunnen ontplooien.
 • Wij bieden artistiek en algemeen vormend onderwijs aan via gemotiveerde en competente medewerkers die met een open geest hun onderwijstaak op een efficiënte en brede manier vervullen.

Wat is ons beleid?

We bieden een scheppende creatieve vorming voor podiumkunsten met integratie van de algemene vorming op humanioraniveau.

 Artistieke persoonlijkheden worden gevormd door:

 1. het creatieve vermogen van de leerling te verstevigen
 2. het ontwikkelen van de algemene kennis en persoonsvorming
 3. het aanscherpen van het maatschappelijk cultureel en kritisch bewustzijn
 4. het ontwikkelen van sterke zelfstandigheid en sociale vaardigheid
 • Onze leerkrachten zijn dynamisch en gedreven met zin voor zelfreflectie en teamwork.
 • 
Onze leerkrachten-kunstenaars bieden hun leerlingen een meerwaarde aan door hun artistieke praktijkervaring.
 • 
Onze leerkrachten algemene vakken zijn betrokken met het maatschappelijk gebeuren en hebben een voeling met de artistieke wereld.Dit kan doordat de leerling een openheid en vertrouwen in de pedagogische en artistieke onderlegdheid van de leerkracht toont.

Gezien de eigenheid van de Kunsthumaniora, die een individuele begeleiding in zich draagt, worden al onze beslissingen genomen vanuit drie vragen in deze volgorde:

 1. wat is het beste voor de leerling?
 2. wat is het beste voor de school in haar geheel?
 3. wat is het beste voor de leerkracht / administratie / directie?

Wij streven naar een goede communicatie met leerlingen en ouders, in al zijn vormen en in een sfeer van openheid en een positief klimaat.
Wij menen actief deel te nemen aan het socio-cultureel leven en spelen een positieve rol in het maatschappelijk beeld.


Wat zijn onze waarden?

VERANTWOORDELIJKHEID - (ZELF)RESPECT - PASSIE - DISCIPLINE


Wat is het profiel van de KSO-leerling?

De Kunsthumaniora richt zich tot:

 • Leerlingen die bij hun instap in het KSO de gedrevenheid hebben om creatief te werken en hun creativiteit en zelfstandigheid te ontwikkelen, bereid zijn tot een permanente reflectie over de eigen aanleg en inzichten (zelfevaluatie). 
 • Leerlingen die in grote mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun vorderingsproces. Daarom is de ontplooiing van hun zelfstandigheid, flexibiliteit en zelfdiscipline zo belangrijk.
 • Leerlingen die bereid zijn artistiek-technische vaardigheden te ontwikkelen.
 • Leerlingen die beseffen dat het verwerven van de noodzakelijke inzichten en attitudes een bewuste keuze en een dagdagelijkse concentratie veronderstellen.
 • Leerlingen die in staat en bereid zijn zowel individueel als in groep te werken en de eigen realisaties te vergelijken, met die van anderen.
 • Leerlingen die voldoende assertief zijn om constructief om te gaan met kritiek.
 • Leerlingen die een betrokkenheid vertonen met het studiegebeuren en van daaruit bereid zijn aanknopingspunten te zoeken in de actualiteit.
 • Leerlingen die bereid zijn de geboden groeikansen te benutten.
 • Het werk van de KSO-leerling is, artistiek gezien, nooit klaar.
 • Het artistieke proces maakt een wezenlijk deel uit van zijn/haar leven.
 

 

Brede school

Een brede school breekt door de schoolmuren en betrekt de buurt, ouders en lokale partners om een leerrijke en fijne omgeving voor de leerlingen en omstaanders te creëren. Kunsthumaniora Brussel heeft op dat vlak een lange traditie. Diverse projecten werden reeds op touw gezet om de sociale cohesie te versterken en verworven competenties in de praktijk te brengen. Cultuur is het cement van de hyperdiverse samenleving die Brussel is en daar spelen we als school maar al te graag op in.

De kennis stop niet aan de schoolpoort. Kunsthumaniora Brussel treedt vaak naar buiten om de wereld te laten kennismaken met onze leerlingen, en de leerlingen te laten kennismaken met de wereld. Op deze manier wordt het schoolse leven overstegen en betreden we een levensechte context.

Enkele voorbeelden uit het verleden

Open-schooldag: de schoolpoort vliegt open voor de (scholen uit de) buurt, met optredens van de leerlingen. 

Hier brandt de lamp!: leerlingen podiumtechniek zorgen voor spectaculaire licht- en geluidsshow geschikt voor kinderen en behandelen het thema gehoorschade.

Vertelworkshop: Leerlingen verrassen het publiek met een verhaal en een vleugje poëzie.

Viruskunstendag: brede waaier van activiteiten voor en door, in en rond Bozaar. 

Slotfestival: festival in de school om het einde van het schooljaar te vieren. 

 

 

Leerlingenbegeleiding

Op de Kunsthumaniora Brussel wordt veel aandacht besteed aan je welbevinden op school.

Soms loopt er echter iets mis en dan kan je, als je dat wil, een beroep doen op leerlingenbegeleiding om je persoonlijke problemen te bespreken.

We bieden je een luisterend oor en garanderen je de nodige discretie als vertrouwenspersoon.

Maar ook als het studeren niet wil vlotten kan je terecht bij leerlingenbegeleiding.

We onderzoeken dan samen je studieattitude en moeilijkheden. Dit gebeurt onder de vorm van studiebegeleiding en motivatiegesprekken.

Is er bij jou een leer- of concentratiestoornis vastgesteld, dan bespreken we met je klastitularis welke Sticordimaatregelen (*) van toepassing kunnen zijn.

Tot slot helpen we je ook graag met informatie over je verdere studieloopbaan.

Voor de zesdejaars staat er jaarlijks een bezoek aan de Sid-in beurs (**) op het programma.

Maar uiteraard ben je altijd welkom voor individueel advies.


Samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

De leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met het CLB. 

Er wordt op zeer regelmatige basis overleg gepleegd.

Het gebeurt dat leerlingen, omwille van de ernst van hun problematiek, doorverwezen dienen te worden.

In dat geval zorgt het CLB voor de nodige professionele hulp en verdere begeleiding.

Het CLB coördineert ook de cel spijbelpreventie.

Samen met het leerlingensecretariaat en de leerlingenbegeleiding worden de onwettige afwezigheden besproken en opgevolgd.

Het CLB is na een afspraak beschikbaar op onze school. U kan kan ze bereiken via 02 479 25 05

Meer info: 02 474 06 30

 

 

Oudervereniging

Beste ouder

Als ouderteam willen wij ons inzetten voor een school waar onze kinderen
graag vertoeven.Laat het duidelijk zijn dat het ouderteam geen feestcomité is, maar wel
een groep gemotiveerde ouders die, samen met de directie, leerkrachten
en leerlingen,

willen bijdragen tot een vlot functionerende school die
de creativiteit blijft stimuleren.Aandachtspunten: • Communicatie

  We proberen mee te werken aan een betere communicatie tussen school en 
ouders.
  Tevens onderzoeken we de mogelijkheden 
i.v.m. het bekend maken van onze school.
 • 

Rook-, drugs- en alcoholbeleid

  Samen met de leerlingenraad en de leerkrachten, werkt het ouderteam aan 
de bewustmaking van de adolescenten. 


 • Preventie

  De leerlingenbegeleiders (Catherine Wyckaert & Marc Claes)
 staan klaar om uw dochter of zoon te informeren en te begeleiden bij
 moeilijkheden, gepest worden, studiekeuze, 
studiebegeleiding
...
 

 

 • Toekomst

  Het leven na Kunsthumaniora Brussel

  Verder studeren? En aan welke school dan? Kan dat ook in het buitenland? Of toch maar meteen carrière maken?

  Maak je geen zorgen, met een diploma van Kunsthumaniora Brussel op zak kan je alle kanten uit. Wie de opleiding succesvol heeft doorlopen, is goed voorbereid op het hoger onderwijs. Het spreekt voor zich dat je extra troeven hebt als je doorstroomt naar een artistieke richting. Maar ook een niet-artistieke richting op een hogeschool of universiteit behoort tot de mogelijkheden.

  De wereld is klaar om door jou te worden bestormd.

  Wat na de Kunsthumaniora?

  Als afgestudeerde aan de Kunsthumaniora kan je vele kanten uit.

  Je hebt een volwaardig diploma secundair onderwijs op zak.

  Je bent, met andere woorden, goed voorbereid op het hoger onderwijs.

  Het spreekt voor zich dat je, door je keuze voor het KSO, over extra troeven beschikt om het artistiek hoger onderwijs met succes aan te vatten.

  Door een kwaliteitsvolle algemene vorming kan je eveneens doorstromen naar een niet-artistieke richting op een hogeschool of universiteit.

  Je kan dus niet alleen kiezen voor een carrière als muzikant, acteur of danser, met hogere opleidingen in België of in het buitenland, maar ook voor andere professionele en/of academische bachelor- en masterstudies.

  Net als voor onze podiumtechniekers is het aanbod van hogere opleidingen is groot.

  Aan jou de keuze!

 

 

Leerling worden

Nieuwe leerling in 2 stappen

Stap 1

Vul het aanmeldingsformulier in op de website van de Kunsthumaniora Brussel.


Stap 2

Kies een datum voor de toelatingsproef voor 2de en 3de graad, of maak een afspraak voor het intakegesprek voor leerlingen van de 1ste graad.

 Wie slaagt en wordt toegelaten kan zich onmiddellijk inschrijven.Inschrijven internaat

Registreren als intern kan pas indien men is ingeschreven als leerling van de Kunsthumaniora Brussel. De inschrijving voor het internaat is pas geldig na betaling van €100 als provisie op de maximumfactuur.
 Het bedrag moet uiterlijk op 31 augustus overgemaakt zijn.
 

Procedure

Wie reeds intern is, kan zich herinschrijven voor 30 april.

Openstaande schulden moeten eerst worden betaald.

Leerlingen die intern zijn in “De Tuinen” kunnen ook herinschrijven voor 30 april.

Inschrijving is pas geldig indien je in het bezit bent van een attest dat toegang verschaft tot de richting en het studiejaar waarvoor je wil inschrijven

 en er nog plaats beschikbaar is. Ten laatste op 1 juli moeten de attesten in het bezit zijn van ons secretariaat.Wie ons tegen die datum geen attest bezorgt, verliest zijn of haar voorrang.Betalingsmodaliteiten


Nieuwe leerlingen kunnen na het intakegesprek of na het slagen in de toegangsproef en mits betaling van €50 provisie op de factuur van de maand september.

De datum van storting bepaalt de volgorde.

Leerlingen die een toegangsproef afleggen in juli of augustus kunnen inschrijven in het internaat na cash betaling van €50 provisie op de factuur van de maand september.

Mededeling op overschrijving


Mededeling internaat: provisie factuur september + naam leerling


.
Mededeling inschrijving: provisie op max. factuur + naam leerling.

Rekeningnummer vzw Da Capo:
 BE58 3770 3015 1879, BBRU BE BB, ING België. 

 

 

Geschiedenis

Jaren ‘70

De eerste keer dat de schoolbel rinkelt in de Kunsthumaniora van Brussel, is op woensdag 4 september 1972. Ook in Antwerpen en Gent wordt er dat jaar een kunsthumaniora opgericht. De school gaat van start als eerste graad van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Kamiel D'Hooghe, een wereldwijd gerespecteerd organist, is directeur van beide onderwijsinstellingen.

De lessen vinden niet plaats in het hoofdgebouw van het Conservatorium in de Brusselse Regentschapsstraat, maar wel in de Rijksmuziekacademie in Elsene.

De kunsthumaniora zal er echter niet lang blijven. Het volgende schooljaar verhuist de school naar de Kloktorenstraat in Etterbeek.

In 1977 wordt de school uitgebreid met een derde jaar Muziek.

Jaren ‘80

De jaren ‘80 starten met een aardverschuiving: de kunsthumaniora valt vanaf 1980 onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en maakt niet langer deel uit van het Muziekconservatorium. De school treedt het tijdperk van de onafhankelijkheid in. Bij een nieuwe koers hoort ook een nieuwe locatie: de school verkast naar de Generaal Capiaumontstraat in Etterbeek.

Het jaar 1988 staat te boek als het jaar van verandering. Er is niet alleen de verhuizing naar de Vorstlaan in Oudergem, maar er komt ook een richting Woord bij. Een naamsverandering dringt zich op: de school zal vanaf dan Kunsthumaniora Muziek-Woord heten.

Jaren ‘90

In de jaren ‘90 stijgt het aantal leerlingen en dient de school op zoek te gaan naar ruimere gebouwen. De school vindt onderdak in de Moutstraat in hartje Brussel.

Jaren ‘00

Maar opnieuw zou de kunsthumaniora moeten verhuizen. De school trekt naar haar huidige bestemming in de Chrysantenstraat in Laken. In 2006 wordt Jurgen Wayenberg benoemd tot directeur en hij zet zijn schouders onder de uitbreiding van de kunstrichtingen. De richting Muziek breidt uit met een afdeling Jazz en het volgende schooljaar komt er een volwaardige richting Dans.

En de school evolueert ook in 2009 voort met een eerste leerjaar A waarin de leerlingen de kans krijgen om zich artistiek te ontplooien binnen een degelijke basisopleiding. Naast de algemene en artistieke lestijden kunnen de leerlingen zich ook specialiseren in een door hen gekozen discipline.

In hetzelfde jaar start ook het voorbereidende jaar op het hoger onderwijs. Leerlingen die al in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs kunnen zich op de Kunsthumaniora Brussel klaarstomen voor de toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs. De volgende richtingen zijn mogelijk: Musical, Klassieke muziek en Jazz/lichte muziek.

Jaren ‘10

In 2012 komt Koningin Paola op bezoek om het 40-jarige bestaan van de school te vieren. Reden voor de technische ploeg om sloophamer en verfborstel boven te halen. De Liza Minnelli-zaal, de feestzaal en de vergaderzaal krijgen een grondige make-over.

In de volgende jaren werden ook nog de speelplaats, de dansstudio’s, de keuken, de sportzaal en het internaat aangepakt. Momenteel krijgt de sportzaal een nieuwe vloer. De school is zoals haar leerlingen: work in progress.

 

 

Gezondheidsbeleid

Gezondheid en Milieu

Kunsthumaniora Brussel heeft een werkgroep die bouwt aan een gezonde school. De voeding op school en het internaat moet zo gezond en lekker mogelijk zijn.

Enkele realisaties:

gezonde drankjes in de automaten, een paar keer per jaar een superlekker en gezond ontbijt, lezingen over gezondheidsthema’s (HIV, gehoorschade,…), samen sporten over de middag, saladebowls die op bestelling ’s middags verkrijgbaar zijn, water drinken in de klassen is toegestaan, fruitsappen en bruine broodjes tijdens de middag verkrijgbaar.

Lees hier de preventieverklaring.


mos

Gezondheid beperkt zich niet tot zorg dragen voor het lichaam, ook het leefmilieu moet in topconditie zijn.

Daarom maakt Kunsthumaniora Brussel deel uit van het Milieuzorg Op School-project.

Dit maakt de school op een pedagogisch verantwoorde manier milieuvriendelijker.

Leerlingen, leerkrachten, directie en schoolpersoneel slaan de handen in elkaar om bij te dragen tot een groene en duurzame schoolomgeving.

Kunsthumaniora Brussel is troste houder van het MOS-kwaliteitslabel.

 

 

 

 

 

 

 • Structuur

  • Directie: Serge Algoet - 02 502 05 04
  • Algemeen secretariaat: 02 502 05 04 | GSM: 0475 46 77 36
  • Leerlingenbegeleiding: 02 474 06 30 | 02 474 06 31
  • Beheerder: David De Decker - 02 474 06 03
  • Vzw Da Capo: Koen Cuypers
  • Internaat: 0472 78 30 05 
  Directie


  Directie

  Serge Algoet

  Algemeen Secretariaat

  02 502 05 04

  Internaat

  0472 78 30 05

  Leerlingensecretariaat

  Personeelssecetariaat

  Leerlingenbegeleiding

  02 474 06 30 of 02 474 06 31

  VZW Da Capo

  Koen Cuypers
  • Directie


   Directie

   Serge Algoet
  • Algemeen Secretariaat

   02 502 05 04
  • Internaat

   0472 78 30 05
  • Leerlingensecretariaat

  • Personeelssecetariaat

  • Leerlingenbegeleiding

   02 474 06 30 of 02 474 06 31
  • VZW Da Capo

   Koen Cuypers
  • Adres

   Chrysantenstraat 26
   1020 Brussel
   Tel: 02/502.05.04
   Fax: 02/502.62.33
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Hoe ons te bereiken?

   Waar vind je de kunsthumaniora Brussel?

   De Kunsthumaniora Brussel maakt deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Scholengroep Brussel. Ze is gevestigd in de Chrysantenstraat 26, in een groene omgeving, niet ver van het Koninklijk Paleis, 1020 Brussel. We studeren en werken in twee vleugels van een uniek gebouw in art-decostijl dat bekend is in heel Vlaanderen.
   Generaties normalisten werden gevormd in deze voormalige gerenommeerde Rijksnormaalschool van Laken, nu het domein Martha Somers.
   Deze infrastructuur werd volledig aangepast aan de eisen die vandaag aan de podiumkunsten worden gesteld.
   Dans- en theaterstudio’s, concertzalen, fotografie- en filmstudio’s voor audiovisuele vorming werden met de modernste technologie uitgerust.

   Hoe bereik je onze school?

   • Metro
   • Bus
   • Trein
   • Auto
   • Metro

    Kom je met de metro, dan moet je afstappen in metrostation Bockstael.

    Metro plan voor Kunsthumaniora Brussel
   • Bus

    Er rijden ook tal van bussen: lijn 89 en 49 rijden tot op het Bockstaelplein.

    Lijnen 53, BS, 230, 321, 232, 233, 356, BW, 360, BN, L en WL zetten je af voor de schoolingang.

   • Trein

    Vanuit de drie Brusselse stations vertrekt een trein naar Bockstael die er slechts een 5-tal minuutjes over doet om ons te bereiken.

    Ook hier afstappen in het station met dezelfde naam: Bockstael.

    De school ligt op minder dan 5 minuten stappen van het metro – en treinstation.

   • Auto

    Met de auto is de school zeer gemakkelijk te bereiken via de Ring rond Brussel, afrit Wemmel, richting Centrum.

  • Structuur

   • Directie: Serge Algoet - 02 502 05 04
   • Algemeen secretariaat: 02 502 05 04 | GSM: 0475 46 77 36
   • Leerlingenbegeleiding: 02 474 06 30 | 02 474 06 31
   • Beheerder: David De Decker - 02 474 06 03
   • Vzw Da Capo: Koen Cuypers
   • Internaat: 0472 78 30 05 
   Directie


   Directie

   Serge Algoet

   Algemeen Secretariaat

   02 502 05 04

   Internaat

   0472 78 30 05

   Leerlingensecretariaat

   Personeelssecetariaat

   Leerlingenbegeleiding

   02 474 06 30 of 02 474 06 31

   VZW Da Capo

   Koen Cuypers
   • Directie


    Directie

    Serge Algoet
   • Algemeen Secretariaat

    02 502 05 04
   • Internaat

    0472 78 30 05
   • Leerlingensecretariaat

   • Personeelssecetariaat

   • Leerlingenbegeleiding

    02 474 06 30 of 02 474 06 31
   • VZW Da Capo

    Koen Cuypers
   • Adres

    Chrysantenstraat 26
    1020 Brussel
    Tel: 02/502.05.04
    Fax: 02/502.62.33
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   • Hoe ons te bereiken?

    Waar vind je de kunsthumaniora Brussel?

    De Kunsthumaniora Brussel maakt deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Scholengroep Brussel. Ze is gevestigd in de Chrysantenstraat 26, in een groene omgeving, niet ver van het Koninklijk Paleis, 1020 Brussel. We studeren en werken in twee vleugels van een uniek gebouw in art-decostijl dat bekend is in heel Vlaanderen.
    Generaties normalisten werden gevormd in deze voormalige gerenommeerde Rijksnormaalschool van Laken, nu het domein Martha Somers.
    Deze infrastructuur werd volledig aangepast aan de eisen die vandaag aan de podiumkunsten worden gesteld.
    Dans- en theaterstudio’s, concertzalen, fotografie- en filmstudio’s voor audiovisuele vorming werden met de modernste technologie uitgerust.

    Hoe bereik je onze school?

    • Metro
    • Bus
    • Trein
    • Auto
    • Metro

     Kom je met de metro, dan moet je afstappen in metrostation Bockstael.

     Metro plan voor Kunsthumaniora Brussel
    • Bus

     Er rijden ook tal van bussen: lijn 89 en 49 rijden tot op het Bockstaelplein.

     Lijnen 53, BS, 230, 321, 232, 233, 356, BW, 360, BN, L en WL zetten je af voor de schoolingang.

    • Trein

     Vanuit de drie Brusselse stations vertrekt een trein naar Bockstael die er slechts een 5-tal minuutjes over doet om ons te bereiken.

     Ook hier afstappen in het station met dezelfde naam: Bockstael.

     De school ligt op minder dan 5 minuten stappen van het metro – en treinstation.

    • Auto

     Met de auto is de school zeer gemakkelijk te bereiken via de Ring rond Brussel, afrit Wemmel, richting Centrum.

   Muziek

   Muziek

   Woord

   Woord

   Dans

   Dans

   Creatie en mode

   Creatie en mode

   Podiumtechnieken

   Podiumtechnieken

   Musical

   Musical

   7de jaar

   7de jaar

   Algemene vakken

   Algemene vakken

   Eerste Graad

   Eerste Graad

   Smartschool

   Smartschool

   Schrijf je in

   Schrijf je in

   Contact

   Contact

   Internaat

   Internaat

   Over

   Over

   Media

   Media

   Reserveren

   Reserveren

   Wall Of Fame

   Wall Of Fame

   Zomerstages

   Zomerstages

   Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel | Tel: 02/502.05.04 | GSM: 0475 46 77 36 | info@kunsthumaniorabrussel.be
   Internaat De Muze : 02/474.06.36 (na 17 uur) of 0472 78 30 05 | internaat.demuze@kunsthumaniorabrussel.be