All for Joomla All for Webmasters
 • Start
 • Visie

  Als je kiest voor de richting ‘woord’ van onze school…

  dan kies je voor een afdeling die je heel veel kansen biedt,
  dan krijg je de typische woordvakken zoals toneel, voordracht en dramatische expressie, maar ook fotografie, film, hedendaagse dans en muziek,
  dan ga je voor de veelzijdige, multidisciplinaire aanpak die eigen is aan de podiumkunsten van vandaag,
  dan ontplooi je je creatieve mogelijkheden op lichamelijk en op geestelijk vlak,
  dan krijg je een intensieve stem- en lichaamstraining,
  dan timmer je stevig aan je algemene kennis,
  dan leer je om zelfstandig te werken,
  dan leer je om mondig te zijn,
  dan leer je omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid,
  dan beleef je een zeer persoonlijk en intensief groeiproces,
  dan werk je samen met je klasgenoten én met je leerkrachten,
  dan ontwikkel je sociale vaardigheden door zowel groepsopdrachten als individuele taken tot een goed einde te brengen,
  dan scherp je je maatschappelijk en kritisch bewustzijn aan,
  dan word je begeleid door ervaren, professionele leerkrachten,
  dan bezoek je op regelmatige voet tentoonstellingen en theatervoorstellingen,
  dan krijg je de kans om met boeiende podiumkunstenaars aan de slag te gaan (o.a. tijdens de jaarlijkse werkweek),
  dan leer je de kunstpraktijk van vandaag goed kennen,
  dan leer je werken met de modernste apparatuur,
  dan krijg je les in technisch goed uitgeruste studio’s en lokalen,
  dan ontwikkel je jezelf tot een podiumpersoonlijkheid die van verschillende markten thuis is,
  dan vergroot je je mogelijkheden tot doorstroming naar het hoger kunstonderwijs (theater, film, televisie, fotografie, dans) en naar de culturele sector (voor en achter de schermen),
  dan zit je in de klas met mensen die eenzelfde passie delen,
  dan ga je een echte uitdaging aan.

  Bent u op zoek naar 7 woord, klik hier.

  Coördinator: Bart Danckaert

 • Toelatingsproeven

  Voor de toelatingsproeven van 7 woord, klik hier en kies voor Woord.

  Wil je te weten komen of de richting Woord op de Kunsthumaniora van Brussel echt iets voor jou is?

  Kom dan naar de toelatingstest!

  Wanneer?

  Als je nieuwsgierig bent naar onze school, nodigen we je graag uit voor de toelatingstest. Je kan kiezen tussen twee tijdstippen: ofwel op het einde van het voorbije schooljaar (eind juni) ofwel vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar (eind augustus). Een test neemt al snel een hele voormiddag in beslag!

  Waarom?

  We willen zien of je jezelf durft en weet uit te drukken op een scène. We proberen ook te achterhalen of je het talent en de motivatie hebt om hierin te groeien.

  We leggen de lat hoog. En we vinden het belangrijk dat je je goed voelt bij ons op school. Omdat je anders niet kan leren en je talent niet kan groeien. Daarom proberen we goed te kijken en achteraf eerlijk en streng te zijn in ons advies.

  Wees gerust. Veel ervaring is een voordeel, maar het is niet noodzakelijk! Een grote motivatie en veel werklust daarentegen wel. Dit kan je natuurlijk ook laten zien tijdens de test…

  De test is ook een gelegenheid om onze manier van werken te leren kennen en enkele kunstvakdocenten te ontmoeten.

  Je kan een test doen voor het derde, vierde en vijfde jaar. Voor het vijfde jaar is ervaring voor minstens één van de kunstvakken wel vereist.

  Waar?

  De test vindt plaats in de woordstudio’s van de school.

  Wie?

  De test doe je samen met de andere mogelijk nieuwe leerlingen zoals jezelf.

  De test gebeurt voor een viertal kunstvakdocenten van de school. Er is ook altijd één iemand van de algemene vakken aanwezig.

  Sommige opdrachten gebeuren met de hele groep, andere opdrachten voer je individueel uit.

  Wat wordt er getest?

  We testen je fysieke expressiemogelijkheden (noodzakelijk voor het vak Hedendaagse Dans).

  We testen je verbale expressiemogelijkheden (noodzakelijk voor de vakken AVV, 2degraad en Voordracht & Welsprekendheid, 3degraad).

  We testen je dramatische expressiemogelijkheden (noodzakelijk voor de vakken Dramatische Expressie, 2degraad en Toneel, 3degraad).

  Ook testen we of jeinzicht hebt in beeldtaal (fotografie & film) (noodzakelijk voor het vak Audiovisuele Vorming).

  Hoe gebeurt de test?

  Eerst is er een schrijfopdracht. Hier nodigen we je uit om op papier te verwoorden wie je bent, waar je mee bezig bent en waarom je graag naar de Kunsthumaniora Brussel zou willen komen om er Woordkunst/Drama te studeren. Wat is je motivatie precies?

  De fysieke test (dans en beweging) gebeurt in groep en door middel van een opwarming en enkele improvisatieopdrachten. Je hoeft geen perfecte danser te zijn, maar graag durven bewegen is een voordeel.

  Voor de leesopdracht verwachten we dat je een gedicht hardop voorleest. Je krijgt dit gedicht op de dag zelf. Je kunt je kort voorbereiden. Belangrijk is dat je de tekst levendig en gearticuleerd brengt, dat je stem goed te horen is en dat je de inhoud en de emotie van het gedicht weet over te brengen.

  Voor de spelopdracht dagen we je uit om in je eentje een situatie of een gebeurtenis te improviseren. Je krijgt een foto te zien van een plaats en/of een persoon. Je kunt je kort voorbereiden. Je stelt je voor dat er “iets” gebeurt op de foto. En dit improviseer je dan met woorden en bewegingen. Belangrijk is dat je je inleeft in de situatie. Dat je in de huid van je personage durft te kruipen.

  Dan volgt het bespreken van een foto. Je krijgt een foto te zien die je, na wat voorbereiding, eerst objectief en daarna subjectief kan bespreken. Volgende vragen kunnen daarbij gesteld worden:

  Wat heeft de fotograaf willen beogen met de foto volgens jou?

  Hoe is de fotograaf te werk gegaan om de foto te maken?

  Welke emotie roep de foto bij jou op?

  Op het einde van de test bespreken we tijdens een individueel gesprek nog even hoe het voor je was en wat onze indrukken zijn. Je kan dan natuurlijk zelf ook vragen stellen als je dat graag wilt.

  Uiteindelijk verneem je ons antwoord. Het is een advies op basis waarvan je je kan inschrijven of niet. Het advies dat je krijgt is dus bindend.

  We kijken er naar uit om je te leren kennen!

  Hoe kun je je inschrijven voor de toelatingstest?

  Om je in te schrijven voor de toelatingstest klik je hier.

 • Lessentabel

  Vak 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar
  Levensbeschouwing* 2 2 2 2
  Engels 3 3 2 2
  Frans 3 3 3 3
  Duits - - 2 2
  Nederlands 4 4 4 4
  Aardrijkskunde 1 1 1 1
  Geschiedenis 2 2 2 2
  Natuurwetenschappen 2 2 - -
  Wiskunde 3 3 2 2
  Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2
  Algemene Muziekleer 1 1 1 1
  Algemene Verbale Vorming 2 2 - -
  Dramatische Expressie 2 2 - -
  Creatief Musiceren/Zang 1 1 1 1
  Hedendaagse Dans 2 2 2 2
  Koorzang 1 1 1 1
  Kunstinitiatie 1 1 - -
  Muziekesthetica 1 1 1 1
  Audiovisuele Vorming 3 3 3 3
  Toneel - - 3 3
  Kunstgeschiedenis - - 1 1
  Voordracht - - 1 1
  Welsprekendheid - - 1 1
  Dramaturgie - - 1 1

   

  * Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

 • Toekomst

  De Kunsthumaniora Brussel bereidt je voor op het Hoger Kunstonderwijs voor Dans, Theater, Film en Fotografie.

 • Werkweek

  Werkweek Kunstvakken

  Elk schooljaar organiseert de Kunsthumaniora Brussel tijdens de 2e volle week van september een werkweek Kunstvakken.

  Hierbij worden al de leerlingen per afdeling ondergedompeld in hun specifiek interessegebied.

  Een week lang zijn ze met kunst bezig en verdiepen ze zich verder in de door hen gekozen discipline onder begeleiding van hun eigen leerkrachten en van gastdocenten.

  M.a.w. samen acteren, voordragen, dansen, musiceren, plezier beleven en elkaar beter leren kennen.

   

  Werkweek Algemene Vakken

  Elk schooljaar organiseert de Kunsthumaniora Brussel  een driedaagse werkweek Algemene Vakken.

  Deze vindt traditiegetrouw plaats van woensdag tot en met vrijdag voor de krokusvakantie.

  Per graad wordt een apart programma en een apart thema uitgewerkt. Op basis van dit thema worden verschillende uitstappen, workshops, lezingen, ... georganiseerd.

  Het zijn drie boeiende dagen waarin via kruisbestuiving gewerkt wordt aan verscheidene doelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen.

 • Docent & vak info

  Annick Van Braak | AVV, Voordracht

  Annick Van Braak | AVV, Voordracht

  Wat deed u vroeger?

  Aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel studeerde ik voordracht, terwijl ik daarnaast theater- en danslessen volgde. Na het voltooien van mijn studies, begon ik onmiddellijk les te geven. Als werkstudent behaalde ik mijn licentiaat communicatiewetenschappen aan de V.U.B. Hoewel ik hier en daar heb gespeeld, was het vooral mijn ambitie om mij als coach te voeden via een hele reeks workshops.

  Wat doet u nu?

  Naast mijn grote interesse om me steeds meer te verdiepen in mijn eigen vak via allerhande cursussen doe ik ook aan yoga en andere bewustzijnsvorming. Regelmatig op reis gaan, tentoonstellingen bezoeken en de actualiteit volgen is voor mij eveneens een grote voedingsbodem om les te geven.

  Wat zou u de leerlingen willen meegeven?

  Graag begeleid ik jonge mensen op hun zoektocht naar de verhalen in zichzelf en de grote rijkdom die de Nederlandstalige- en wereldliteratuur hen schenkt. Het is voor mij een voorrecht getuige te zijn van de grote stappen die studenten zetten in de ontwikkeling van hun expressieve middelen en hun inlevingsvermogen. De techniek en het spel met stem, klank, woorden en tekst, in gelijk welke vorm, stijl en inhoud, biedt zodanig veel mogelijkheden dat we samen wonderlijke paden betreden.

  Bart Capelle | Literatuur en repertoire

  Bart Capelle | Literatuur en repertoire

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb Germaanse talen gestudeerd. Sinds 2002 ben ik actief als dramaturg. In het verleden verzorgde ik de dramaturgie voor voorstellingen van onder andere Marijs Boulogne & Manah Depauw, Ivan Vrambout, Ontroerend Goed, Nieuwpoorttheater, Unie der Zorgelozen, Karine Pontiès & Lawrence Malstaf en Cie Barbarie. Ik heb vroeger een aantal voorstellingen met jongeren- en studenten begeleid aan het RITCS.

  Wat doet u nu?

  Mijn werkterrein situeert zich veeleer in het makers- dan het repertoiretheater. Dat kan ook in het buitenland. Sporadisch werk ik als vertaler en als coach voor student-makers.

 En ik ben vast lid van het collectief Lucinda Ra.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil hen laten ontdekken hoe bestaand materiaal kan worden ingezet in eigen werk en waar ze inspiratie kunnen vinden voor eigen materiaal. Dat doen we door samen toneelteksten, essays over theater, romans, videofragmenten van voorstellingen te bestuderen. We gaan met elkaar in gesprek over de inhoud, de vorm en de dramaturgie ervan.

  Bart Danckaert | Dramatische Expressie

  Bart Danckaert | Dramatische Expressie

  Wat deed u vroeger?

  Studie kunstwetenschappen in Leuven en Stockholm, studie Theaterregie in Amsterdam. Ik maakte als regisseur voorstellingen voor onder andere de Toneelschuur in Haarlem, het Paleis en het Toneelhuis in Antwerpen, Bronks en KVS in Brussel.

  Wat doet u nu?

  Sinds 2003 ben ik aan het werk in Kunsthumaniora Brussel. Op dit moment ben ik lesgever toneel aan 5 Woord en 6 Woord.

  Wat zou u de leerlingen willen meegeven?

  Veel nadenken en spreken over wat toneel voor jonge mensen vandaag kan zijn. Met grote gretigheid de scène verkennen. Daar voorstellen doen. En dan weer nadenken en spreken. Enzovoort.

  Eline George | Drama

  Eline George | Drama

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb gestudeerd voor theatermaker aan de Toneelacademie in Maastricht. Daarna heb ik mijn eigen gezelschap opgericht: TINT in Brussel waar ik vaak met jongeren werkt.

  Wat doet u nu?

  Ik ben stafmedewerker theater voor WISPER. Momenteel ben ik bezig aan een voorstelling SJOW die in november in première gaat. Verder doe ik nog allerlei projecten in Brussel en speel ik sporadisch.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil de leerlingen meegeven dat we via theater de dingen anders kunnen bekijken, dat een open blik en geest belangrijk zijn om te leren spelen, maar ook in het leven van pas komen.

  Gideon Hakker | Kunstinitiatie, Samenspel, Stemvorming, AVV

  Gideon Hakker | Kunstinitiatie, Samenspel, Stemvorming, AVV

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb gestudeerd aan de Toneelacademie van Maastricht en ik heb gewerkt als theatercoach bij Kaaiman Warande.

  Wat doet u nu?

  Ik ben theatermaker en docent. Ondertussen heb ik me toegelegd op theater maken met kinderen en jongeren, workshops geven bij verschillende organisaties en werken als kunsteducatieve gids in het MUHKA, FOMU en MOMU. En ik volg een opleiding “filosoferen met kinderen en jongeren”.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  De leerlingen wil ik, naast bewustwording en toepassing van techniek, meegeven dat creativiteit niet draait om goed/fout, originaliteit of competitie. Het zit hem in voelen, luisteren en durven.

  Ilknur Cengiz | Audiovisuele Vorming

  Ilknur Cengiz | Audiovisuele Vorming

  Studie

  Ilknur Cengiz studeerde af als Meester in De Beeldende Kunsten in het KASK te Gent waar ze ook de Lerarenopleiding van Academisch Niveau volgde.

  Werk

  Ilknur maakt foto-tentoonstellingen, realiseerde de kortfilm 'Yolda' (Kortfilmfestival COURTISANE: eerste prijs, Gent 2003.) en verschillende perfomances. Ook was ze docente op de werkweek van de Kunsthumaniora te Brussel in 2003

  Jan Roets | Welsprekendheid

  Jan Roets | Welsprekendheid

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben licentiaat andragogiek, was verbonden aan de Antwerpse Mimestudio als speler en trainer dynamische beweging, had enkele eigen producties, studeerde aan het Conservatorium van Antwerpen, publiceerde gedichten in De Brakke Hond en schreef toneel.

  Wat doet u nu?

  Ik waag me af en toe aan proza. En ik geef les aan deze school, zowel het vak dramaturgie in 5 en 6 woord als uitspraak en inleving in 7 woord.

  Wat wil u leerlingen meegeven?

  Zij maken kennis met stukken uit het theaterrepertoire, prozafragmenten en poëzie. Aansluitend exploreren we de belevingswereld die hierin kan worden aangeraakt. Het hoofdaccent is steeds: jezelf op het spoor komen in die teksten, en je verweven met de woorden die iemand anders heeft geschreven.

  Jasmin Horozic | Audiovisuele Vorming

  Jasmin Horozic | Audiovisuele Vorming

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben in het bezit van het diploma meester in beeldende kunsten, optie fotografie, behaald aan het Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Tevens in het bezit van het diploma van geaggregeerde voor het onderwijs.

  Wat doet u nu?

  Ik geef het vak audiovisuele vorming aan Kunsthumaniora Brussel. Onze benadering van dit vak maakt het uniek in België, andere kunstrichtingen hebben dit niet. Het is een scheervlucht van camera obscura naar de hedendaagse fotografie. Naast het lesgeven, wijd ik veel van mijn tijd aan fotografie.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Niet de leerstof, maar de sterke en zwakke kanten van de student vormen het uitgangspunt in het vak audiovisuele vorming. Het hoofddoel is de studenten maximale ontplooiingskansen te bieden, vooral in fotografie en video. Geen papegaaien, maar creatieve mensen die in staat zijn zelf te oordelen en zich een eigen mening te vormen.

  Lenneke Rasschaert | Placement En Hedendaagse Dans

  Lenneke Rasschaert | Placement En Hedendaagse Dans

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Ik behaalde mijn propedeuse jazz-theaterdans en schakelde vervolgens over naar expressionistisch danstheater. Ik liep stage in Montreal bij Mange mes Pieds. Ik bezit tevens het diploma van licentiaat in de sociale en culturele agogiek.

  Wat doet u nu?

  Ik werk voor Cacao Bleu vzw. We maken voortdurend cross-overs met hedendaagse dans en andere media en organiseren voorstellingen, projecten en kortfilms voor kinderen en jongeren. Binnen Cacao Bleu ben ik ook manager en productie-assistente van choreograaf David Hernandez. Af en toe choreografeer ik nog of laat ik me verleiden door collega's om mee te werken aan voorstellingen waarin ik ook nog dans of speel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Hedendaagse dans is een fantastisch en breed medium, waarin we voortdurend de grenzen aftasten van het concrete, abstracte en het conceptuele. Wie speelt, experimenteert en met volharding werkt, krijgt veel voldoening en zal zichzelf en zijn persoonlijkheid ontwikkelen. Ik wil hen leren kijken, observeren en interpreteren, te beginnen bij dansvoorstellingen en choreografen die vanuit een Brusselse context werken. Via de placementlessen duiken we in de wondere wereld van ons lichaam als instrument, en hoe we dit kunnen ontwikkelen, ontdekken en trainen. Daarvoor gebruik ik een basis uit pilates en yoga. Hier wil ik de leerlingen meegeven om met een positieve kijk, zonder angst of frustratie, een fijne self-practise op te bouwen.

  Robbin Rooze | Audiovisuele Vorming, Media

  Robbin Rooze | Audiovisuele Vorming, Media

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben in het bezit van een master diploma audiovisuele kunsten aan het RITCS, optie documentaire.

  Wat doet u nu?

  Ik ben tegenwoordig vooral achtief in de wonderen wereld van de fictie. Ik schrijf en regisseer kortfilms en andere audiovisuele producties die fictief van aard zijn. Ook werk ik daarnaast als scenarist, momenteel schrijf ik aan een langspeelfilm. Buiten het lesgeven geef ik nog workshops film op verschillende plaatsen. In 2016 organiseerde ik mee een filmfestival genaamd 'Cinemadanbuiten'. ik ben deel van het audiovisueel collectief genaamd 'Wotan'.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  De jongeren leren het belang van het vertellen van verhalen, het communiceren met een publiek. Er wordt gewerkt aan een critische analyse van zowel film als fotografie. Van beide krijgen ze de basis-tools zodat ze zelf creatief aan de slag kunnen.

  Roel Peeters | AML

  Roel Peeters | AML

  Wat deed u vroeger?

  Ik kom uit een muzikaal nest. In 2006 behaalde ik het diploma meester in de muziek aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel in de richting muziektheorie, met glans geslaagd. In datzelfde jaar vervolmaakte ik ook de lerarenopleiding. In 2008 studeerde ik af in de richting muziekschriftuur in de klas van Kristin De Smedt. Uit interesse volgde ik ook nog een jaar orkestdirectie bij Ronald Zollman, alsook pedagogie voor muziekschriftuur.

  Wat doet u nu?

  Ik geef notenleer aan het Conservatorium van Brussel. Daarbuiten probeer ik zoveel mogelijk muziek te spelen. In het weekend speel ik tijdens kerkdiensten orgel. Maar ik ben actief op verschillende fronten, ook rock-'n-roll en jazz.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik zet me volledig achter de leuze van onze school: discipline en passie. Dat lukt bij de ene leerling al wat beter dan bij de andere.

  Truus Cavens | Dans

  Truus Cavens | Dans

  Wat deed u vroeger?

  Ik behaalde mijn diploma dansdocent aan Codarts in Rotterdam.

 Bij de Vlaamse Opera en choreograaf Marc Vanrunxt deed ik ervaring op als danser. Maar ik deed nog tal van andere artistieke projecten waar beweging en woord elkaar vonden. Ik was 10 jaar artistiek coördinator voor Jeugd en Dans o.l.v. Jeanne Brabants. Ben docent voor Danspunt geweest, en heb als choreograaf verschillende prijzen gewonnen.

  Wat doet u nu?

  Ik geef les aan een paar scholen. Daarnaast ben ik ook artistiek leider en coach bij Danscie Vigelandt en Ballet-en Dansschool Niké in Zoersel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Passie voor het lichaam als een instrument tot uitdrukking voor elke performer. ,Lichaamsbewustzijn via een doorgezette fysieke training. Een voortdurende exploratie van fysieke en mentale mogelijkheden. Diepgang betrachten door onderzoek naar een persoonlijke lichaamstaal.

  Ward Rooze | Toneel, Repertoirestudie

  Ward Rooze | Toneel, Repertoirestudie

  Wat deed u vroeger?

  Ik volgde een acteursopleiding aan het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Ik werd ook nog meester in de dramatische kunst optie toneel aan de Hoge School Antwerpen. Als acteur werkte ik voor verschillende Vlaamse theaters
 en met internationale regisseurs. En ik heb meerdere toneelwerken geregisseerd.

  Wat doet u nu?

  In het recente verleden was ik gastprofessor aan het Conservatorium van Antwerpen en het RITCS. En ik geef les aan Kunsthumaniora Brussel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik probeer hen op een intensieve manier te laten ontdekken waar hun krachten en beperkingen liggen op een podium. In onze opleiding werken we vooral aan de groei, het zelfvertrouwen, de werklust om te tonen en te maken.
Muziek

Muziek

Woord

Woord

Dans

Dans

Creatie en mode

Creatie en mode

Podiumtechnieken

Podiumtechnieken

Musical

Musical

7de jaar

7de jaar

Algemene vakken

Algemene vakken

Eerste Graad

Eerste Graad

Smartschool

Smartschool

Schrijf je in

Schrijf je in

Contact

Contact

Internaat

Internaat

Over

Over

Media

Media

Reserveren

Reserveren

Wall Of Fame

Wall Of Fame

Zomerstages

Zomerstages

Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel | Tel: 02/502.05.04 | GSM: 0475 46 77 36 | info@kunsthumaniorabrussel.be
Internaat De Muze : 02/474.06.36 (na 17 uur) of 0472 78 30 05 | internaat.demuze@kunsthumaniorabrussel.be