All for Joomla All for Webmasters
 • Start
 • Visie

  Wat is onze visie?

  Muziek kan je horen of voelen, maar daarom nog niet noodzakelijk maken.

  Dát leer je in de Kunsthumaniora Brussel.

  Velen van onze muziekleerkrachten staan naast hun lesopdracht ook nog steeds dagelijks op het podium, want daar gebeurt het tenslotte.

  Dat beseffen wij maar al te goed en juist daarom werkt onze muziekafdeling niet alleen procesgericht maar bovenal product- en uitvoeringsgericht.

  De rijke praktijkervaring van de leerkrachten zorgt ervoor dat onze school eigentijds is en direct inspeelt op de snelle evolutie van vandaag.

  Als leerlingen kies je of de klassieke richting of de afdeling jazz/lichte muziek.

   

  Dit resulteert in:

  • een veertigkoppig orkest dat alle genres brengt
  • vele jazzcombo’s
  • een popjazz-blueskoor
  • een klassiek vocaal ensemble
  • een groot koor
  • een saxofoonkwartet 
  • een strijkkwartet
  • een koperkwintet
  • ...

  Deze gedreven jonge mensen durven naar buiten te komen met hun werk, hun grenzen te verleggen en horizonten te verruimen.

  De sfeer tussen leerkrachten en leerlingen is eerder collegiaal, maar het wederzijdse respect is er niet minder om.

  Theoretische vakken worden op een aangename wijze aangeleerd.

  Er leeft een enorme synergie tussen de leerkrachten: hetzelfde vak wordt vaak door verschillende personen gegeven.

  Teamteaching heet dit; interessant en ongelooflijk motiverend voor leerkrachten en leerlingen.

   

  Coördinator: Werner Bellon

 • Toelatingsproeven

  Voor de toelatingsproeven van 7 muziek gaan we uit van een niveau vergelijkbaar met dat van een 6de en eventueel 5de jaar Muziek.

  Om je in te schrijven voor de toelatingsproeven klik hier.

  Elke nieuwe leerling die instroomt in het KSO-curriculum dient te slagen voor een toelatingsproef. Binnen de richting Muziek kan je kiezen voor klassieke muziek of pop en jazz muziek. Klik in de linkerkolom de gewenste richting aan om de inhoud van de proeven van de respectievelijke afdeling te bekijken.

  Om je in te schrijven voor de toelatingsproeven klik hier.

  • Klassieke Muziek

   Klassieke Muziek


   Studierichting muziek : Algemene Muziekleer

   2de graad 1ste leerjaar   Theorie

   • grote en kleine tertstoonladder

   • grote en kleine drieklank
   • 
maatsoorten 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 6/8, 9/8 en 12/8

   • kennis van toonaarden en hun respectievelijke voortekening   Gehoor

   • intervallendictee op secunden en tertsen (klein en groot)

   • ritmisch dictee in 2/4 en/of 6/8

   • eenvoudig muzikaal dictee waarvan toonaard en maatsoort gekend zijn
   • erkennen van grote en kleine drieklanken   Zang

   • Les in sol- en fasleutel die de kandidaat zelf kiest uit zijn repertorium op zijn niveau.
   • Prima vista-les in sol- en fasleutel met ongeveer 10 minuten voorbereidingstijd.

    

   

2de graad 2de leerjaar   Theorie

   • 
Idem 1ste leerjaar, doch aangevuld met kennis van enkelvoudige intervallen (naam en inhoud).

   Gehoor

   • Idem 1ste leerjaar, doch met progressieve moeilijkheidsgraad
.
   • Intervallendictee op secunden, tertsen (klein en groot) en reine kwinten

.

   Zang

   • Idem als 1ste leerjaar, doch iets moeilijker.

    

   3de graad 1ste leerjaar   Theorie

   • de grote, gemengde, kleine natuurlijke (antieke), harmonische en melodische tertstoonladders en hun respectievelijke voortekening
   • enkelvoudige intervallen in combinatie met sol- en fasleutel (naam en inhoud)

   • de kleine, grote, verminderde en overmatige drieklank

   Gehoor  


   • intervallendictee op secunden, tertsen, kwarten en kwinten

   • ritmisch dictee in 2/4 en 6/8 met koppelingen

   • éénstemmig dictee met modulaties en toevallige wijzigingstekens
   • de leerling moet de toonaard en maatsoort bepalen

   Zang

   • een 5-tal gekende solfègelessen voorstellen (in sol- en fasleutel)

   • zichtlezing in sol- en fasleutel met korte voorbereidingstijd (10 minuten)


   Instrumenten dwarsfluit, klarinet, hobo, saxofoon, piano, orgel, harp, zang, altviool, clavecimbel, slagwerk, viool, cello, gitaar, blokfluit, trombone - tuba, trompet

   Test Dwarsfluit

   • 2 studies naar keuze
   • 1 voordrachtstuk
   • enkele toonladders

   Test Klarinet

   3de jaar


   • grote en kleine tertstoonladders (zie G. Brauwer)

   • 2 studies van bv. H. Closé
- 1 repertoriumstuk

   4de jaar

   • grote en kleine tertstoonladders met drieklanken

   • 2 studies uit bv. 20 Caprices van Gambaro of studies van dezelfde
 moeilijkheidsgraad
   • repertoriumstuk 


   5de jaar


   • in overleg met de leraar wordt het programma vastgelegd

   Test Hobo

   3de jaar

   • 2 studies uit bv. T. Szeszler, A. Sous, C. Cruchon, H. Brod

   • 1 eenvoudig repertoriumwerk

   • aangeleerde toonladders

   4de jaar

   zie 3de jaar +

   • eenvoudige Baroksonate of -concerto: bv. van
 Geminani, Albinoni, Marcello, Corelli, Teleman, Händel, Loeillet
   • 1 romantisch of hedendaags werk

   
5de jaar

   • in overleg met de leraar wordt het programma vastgelegd

   Test Saxofoon

   
3de jaar

   • aangeleerde toonladders en akkoorden

   • 2 studies
   • 1 repertoriumstuk

   4de jaar


   • toonladders tot 3 kruisen en 3 bémols met omkeringen, akkoorden en
 gebroken akkoorden
   • 3 studies niveau "Lacour 50 études progressives deel I"
   • 1 repertoriumstuk

   5de jaar

   • in overleg met de leraar wordt het programma vastgelegd

   Test Piano

   3de jaar

   • tweestemmige inventie (inventio) van J.S. Bach

   • etude van C. Czerny (op.636), S. Heller (op.47/op.46), M. Moszkowski (op.91),…

   • repertoirewerk (overgangsniveau van middelbare graad 2 naar middelbare graad 3)   4de jaar

   • tweestemmige inventie (inventio) of een driestemmige inventie (synfonia) van J.S. Bach
   • etude van C. Czerny (op.299), S. Heller (op.46/op.45), M. Moszkowski (op.91), …

   • repertoirewerk (overgangsniveau van middelbare graad 3 naar hogere graad 1)   5de jaar

   • driestemmige inventie (synfonia) van J.S. Bach
   • 
etude van C. Czerny (op.299/op.740), J. Cramer, F. Burgmüller (op.109), M. Clementi (gradus ad parnassum) …

   • repertoirewerk (overgangsniveau van hogere graad 1 naar hogere graad 2)   6de jaar

   • driestemmige inventie (synfonia) of een praeludium en fuga (uit "Das Wohltemperierte Klavier") van J.S. Bach

   • etude van C.Czerny (op.740), F. Burgmüller (op.105), I. Moscheles (op.70), M. Moszkowski (op.72), M. Clementi (gradus ad parnassum), F. Chopin, F. Liszt, C. Debussy,…

   • repertoirewerk (overgangsniveau van hogere graad 2 naar hogere graad 3)

   Bij wijze van uitzondering kan een leerling tot de school toegelaten worden op basis van lagere criteria als blijkt dat hij/zij veel aanleg heeft.

   Test Orgel

   3de jaar


   • 4 stukken met een moeilijkheidsgraad van: Flor Peeters -  "Ars Organi
 - deel I voordrachtstukken"
   • "Ernst Kaller Orgelschule I
"
   • serie: "Liber Organi" - Edition Schott

   
4de jaar


   • 1 tweestemmige inventie van J.S. Bach

   • 1 stuk uit "Ars Organi" - F. Peeters
 - 1 stuk uit oude Franse orgelmuziek
   • 
1 eenvoudig romantisch of modern orgelwerkje  


   5de jaar

   • in overleg met de leraar wordt het programma vastgelegd

   Test Harp, Zang, Altviool, Clavecimbel

   • het programma wordt in overleg met de leraar vastgelegd
 


   Test Slagwerk 


   3de jaar


   • 2 trommelstudies
   • 
1 paukenstudie
   • 
studie voor samengesteld slagwerk eventueel xylofoon en/of
 vibrafoonstudie

   4de jaar

   • idem 3de jaar (met of zonder pianobegeleiding) 


   5de jaar 


   • het programma wordt in overleg met de leraar vastgelegd

   Test Viool

   3de jaar


   • 2 studies uit "Le violon" - M. Crickboom - IIIde deel - 1ste, 2de en 3de positie
 (kennis en toepassing)

   • toonladders met enkele positiewisselingen
   • 
1 repertoriumstuk (zoals vereist bij een openbare proef)
   • toepassing
 1ste, 2de en 3de positie

   4de jaar


   • 2 studies uit "Le violon" - M. Crickboom -  IVde deel 1ste tot en met 5de
 positie

   • toonladders met aangeleerde boogstreken

   • 1 repertoriumstuk o.a. een deel uit een concerto van A.Vivaldi, een
 sonate van A. Corelli, een sonate van G.F. Händel of nieuwere werken 


   5de jaar
 

   • het programma wordt in overleg met de leraar vastgelegd

   Test Cello

   3de jaar

   • 
kennis der 4 liggingen

   • toonladders en gebroken akkoorden (2 octaven)
   • studies o.a. F. Büchler, F. Dotzauer, F. Schröder, J.B. Breval, Fris III

   4de jaar


   • kennis der 7 liggingen

   • toonladders en gebroken akkoorden (2 en sommige 3 octaven)

   • 3 studies F. Dotzauer, F. Grützmacher, C. Lee, ...
   • 1 opgelegd stuk
   • 1 stuk naar keuze

   5de jaar

   • het programma wordt in overleg met de leraar vastgelegd

   Test Gitaar

   3de jaar

   • 
toonladders
   • studies van bv. M. Carcassi, J.S. Sangreras, F. Sor, M.D. Pujol, ...
   • keuzestukje van bv. M. Leclercq, D. Fortea, J. Absil, F. Sor, M. Guiliani, ...

   4de jaar

   • toonladders

   • studies van F. Tarrega, M.D. Pujol, F. Sor, L. Brouwer, M. Carcassi, ...
   • keuzestukken van bv. M. Liobet, J. Absil, F. Tarrega, L. Milan, F. Sor, J. Dowland, ...

   5de jaar

   • 
het programma wordt in overleg met de leraar vastgelegd

   Test Blokfluit


   3de jaar


   • 2 contrasterende composities niveau middelbare graad academie
 (bv. eenvoudige baroksonate)

   4de jaar

   • 
2 contrasterende composities niveau overgangsexamen naar hogere
 graad academie

   5de jaar

   • het programma wordt in overleg met de leraar vastgelegd

   Test Trombone - Tuba

   3de jaar

   • toonladders

   • 2 kruisen en 2 mollen
   • 
1 studie en 1 stuk tot de tessituur f’

   4de jaar


   • 3 kruisen en 3 mollen
   • 1 studie en 1 stuk tot de tessituur g’ 


   5de jaar

   • 
4 kruisen en 4 mollen
   • 
1 studie en 1 stuk tot de tessituur a’

   Test Trompet

   3de jaar

   • 1 etude uit bv. Sigmund Hering
   • etude op.49 van René Van Streels 


   4de jaar

   • studie van Julien Vannetelbos (“23 études”)
   • werken (niveau M2) bv. "Introduction et Scherzo” van
 André Waignein

   5de jaar


   • het programma wordt in overleg met de leraar vastgelegd
  • Pop en Jazz muziek

   Studierichting muziek: Algemene Muziekleer

   Voorbereidingsbundels

   Ingangsexamen PopJazz AML 3e & 4e Jaar KH Brussel
   Ingangsexamen PopJazz AML 5de Jaar KH Brussel


   2de graad 1ste leerjaar   Theorie

   • grote en kleine tertstoonladder

   • grote en kleine drieklank
   • maatsoorten 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 6/8, 9/8 en 12/8

   • kennis van toonaarden en hun respectievelijke voortekening   Gehoor 


   • intervallendictee op secunden en tertsen ( klein en groot )

   • ritmisch dictee in 2/4 en/of 6/8

   • eenvoudig muzikaal dictee waarvan toonaard en maatsoort gekend zijn.
   • herkennen van grote en kleine drieklanken

   

Zang

   • les in sol- en fasleutel die de kandidaat zelf kiest uit zijn repertorium op zijn niveau
   • prima vista-les in sol- en fasleutel met ongeveer 10 minuten voorbereidingstijd   2de graad 2de leerjaar   Theorie

   • idem 1ste leerjaar, doch aangevuld met kennis van enkelvoudige intervallen( naam en inhoud )

   Gehoor

   • idem 1ste leerjaar, doch met progressieve moeilijkheidsgraad
   • intervallendictee op secunden, tertsen (klein en groot) en reine kwinten   Zang

   • idem als 1ste leerjaar, doch iets moeilijker.   3de graad 1ste leerjaar   Theorie 

   • de grote, gemengde, kleine natuurlijke ( antieke ) , harmonische en melodische tertstoonladders en hun respectievelijke voortekening
   • enkelvoudige intervallen in combinatie met sol- en fasleutel ( naam en inhoud )

   • de kleine, grote, verminderde en overmatige drieklank.


   Gehoor

   • intervallendictee op secunden, tertsen, kwarten en kwinten

   • ritmisch dictee in 2/4 en 6/8 met koppelingen

   • éénstemmig dictee met modulaties en toevallige wijzigingstekens
   • de leerling moetde toonaard en maatsoort bepalen

   Zang

   • een 5-tal gekende solfègelessen voorstellen ( in sol- en fasleutel )
   • zichtlezing in sol- en fasleutel met korte voorbereidingstijd ( 10 minuten )

   Piano

   2de graad

   • 3M
    • technische niveau Middelbare graad 1/2 klassiek (vb. Anna Magdalena Bach)
    • basiskennis en inzicht in harmonie: mineur en majeur akkoorden (3-klanken)
    • getuigen van een goed gevoel voor timing (binair en ternair) aan de hand van
    • een opgelegde eenvoudige oefening.
    • spelen van een stuk uit jazz, blues of pop-repertoire met het juiste stylistische inzicht
   • 4M
    • technische niveau Middelbare graad 3
    • kennis van akkoordsymbolen (3klanken + 7, Maj7, m7)
    • zichtlezing van een leadsheet met akkoordsymbolen: 3klanken (enkel akkoordenbegeleiding)
    • spelen van een stuk uit jazz, blues of pop-repertoire met het juiste
    • stylistische inzicht en timing
    • eenvoudige improvisatie over bluesschema

   3de graad

   • 5M
    • technisch niveau Hoger graad 1
    • kennis van akkoordsymbolen (4klanken, 7, Maj7, m7, m7b5, dim7, 7sus4)
    • zichtlezing van een leadsheet met akkoordsymbolen: eenvoudige jazz-standard, vb. Autumn Leaves (enkel akkoordenbegeleiding)
    • spelen van een stuk uit jazz, blues of pop-repertoire met het juistestylistische inzicht en timing
    • improvisatie over eenvoudig akkoordenschema
   • 7M
    • technisch niveau Hoger graad 3
    • kennis van akkoordsymbolen en tensies 9, #9, b9, 13, b13, 11, #11,
    • zichtlezing van een leadsheet met akkoordsymbolen en melodie (eenvoudige jazz-standard, vb. Autumn Leaves)
    • spelen van een jazz-standard met improvisatie
    • spelen van een stuk uit funk, latin, pop-repertoire

   Houtblazers (sax/fluit/klarinet) 

   2de graad

   • minimum niveau klassieke opleiding academie M1
   • notie van stijlen: blues/ jazz/ pop/ latijns amerikaanse muziek

   3de graad 

   • minimum niveau academie M3
   • harmonie: majeur/mineur/ verminderde akkoorden/ dominant septiem-akkoorden
   • kunnen improviseren op een bluesschema

   toelatingsproef

   • bluesthema naar keuze + geïmproviseerde solo
   • ander stuk naar keuze (kan ook een etude zijn in pop- of jazzstijl, bv Easy Jazz Conception – Jim Snidero/Advance Music, Reading Key Jazz Rhythms –
    Fred Lipsius/Advance Music, Easy Jazz, Blues & Funk Etudes/Bob Mintzer – Warner Music,....)
   • zichtles
   • motivatiegesprek


   Gitaar

   Voor vragen : Karel Goddaer tel 02/5026983 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   * Referentie « A modern method for guitar » - Berklee press

   Toonladders (*)

   • 3M
    • grote tertstl. model I (C) en II (G);bluestl;
   • 4M
    • idem + model III (D) en IV (F); pent. klein en groot model II
    • model V (A) en VI (Bb); pent. klein en groot model III
   • 5M
    • idem + alle grote tertstl.; melodisch klein model I

   Akkoorden

   • 3M
    • 3-klank basis openligging akkoorden + dom. akk.
    • dwarsgrepen E, E7, Em, A, A7 en Am model
   • 4M
    • idem + 4-klanken; half dim. 4-klank
   • 5M
    • idem + dim 4- klank

   Transcipties

   • 3M
    • eenvoudige blues- of rock solo in open positie en in positie I
   • 4M
    • soli met 1 modulatie.
   • 5M
    • idem met meerdere modulaties + chord solo (jazz)

   Akkoordenprogressies

   • 3M
    • I-IV-V7-I, I-II-V7-I en I-II-III-IV-V7-I in C
   • 4M
    • idem + I-VI-II-V7-I in G, F, A en D
   • 5M
    • idem met 4 - klanken + leidtoontechniek + arpeggio's

   Improvisatietechnieken

   • 3M
    • 3-akkoordenblues in verschillende toonaarden met gebruik van de bluestoonladder in majeur en mineur; bluespatterns
   • 4M
    • idem met gebruik van de respectievelijke mixolydische modi van de gebruikte akkoorden
   • 5M
    • Blues met "turn-around"; Rock-en pop tunes en eenvoudige jazzstandards

   ZANG

   2e graad

   • Summertime: eigen versie
   • 2 nummers naar keuze: verschillend van tempo (min tekst meebrengen en akkoorden of karaoke-versie op MP3-speler of Ipod)

   3e graad

   • basiskennis zangtechniek (ademhaling, ademsteun, stemplaatsing)
   • Summertime: eigen versie + improvistie
   • 3 nummers naar keuze: verschillend van tempo en stijl (min tekst meebrengen en akkoorden of karaoke-versie op MP3-speler of Ipod)

   7e jaar

   • idem 5e graad, maar minimum 2 jazz stukken


   Basgitaar/Contrabas

   Ongeacht de graad waarvoor de leerling een opleiding ambieert, schatten we zijn muzikaal/artistiek niveau in op basis van dit minimumprogramma

   • 1 repertoirestuk jazz/swing: de leerling kan over het schema van 1 standard uit The Real Book een baslijn spelen in 'two-beat style' én in 'walking bass'. Indien mogelijk ook graag een eigen improvisatie/solo om het niveau verder in te schatten.
   • 1 keuzestuk waarmee de leerling het best kan tonen wie hij artistiek is en wat hij het best kan op zijn instrument. Dit kan een solostuk zijn, een meespeel-opname uit een basstudieboek, een song die je met de originele opname meespeelt (CD of iPod zelf meebrengen!), een eigen (vrije) improvisatie etc.
   • Daarnaast krijgt de leerling 1 zichtlezing in fa-sleutel om het leesniveau in te schatten. Om het gehoorniveau te evalueren wordt er eventueel een 'vraag & antwoord' spel met de leraar gespeeld op het instrument.


   Drums

   2de graad

   Er zijn geen specifieke vereisten voor het derde jaar, maar er wordt getest op de kennis van volgende basistechnieken:

   • stokhouding
   • enkelslagen
   • dubbelslagen
   • flams
   • roffel
   • zichtlezen
   • tempogevoel

   Voor de klassieke afdeling

   • stokhouding klavieren
   • toonladders

   Voor de popjazz-afdeling

   • beweeglijkheid op drums
   • improvisatievermogen

   3de graad

   De eisen zijn hier tamelijk hoog:

   • stokhouding: freestroke (Moeller of Finger Control), down-upstroke techniek
   • stick control: volledig gekend op metronoomtempo 60
   • coördinatie: Bass Drum Control, Cymbal Coördination (Advanced Techniques-J.Chapin of Studio/Jazz Cook Book)
   • zichtlezen
   • tempogevoel
   • toonladders: alle majeur-  en mineurtoonladders

   Voor de klassieke afdeling

   • stokhouding klavieren: Stevens-grip
   • repertoire klavieren

   Voor de popjazz-afdeling

   • beweeglijkheid op drums
   • improvisatievermogen met enkelslagen, dubbelslagen, paradiddles, bassdrum-coördinatie

 • Lessentabel

  Vak 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar
  Levensbeschouwing 2 2 2 2
  Aardrijkskunde 1 1 1 1
  Engels 3 3 2 2
  Frans 3 3 3 3
  Geschiedenis 2 2 2 2
  Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
  Natuurwetenschappen 2 2 - -
  Nederlands 4 4 4 4
  Wiskunde 3 3 2 2
  Duits - - 2 2
  Fysica - - 1 1
  Kunstgeschiedenis - - 1 1
  Kunstinitiatie 1 1 - -
  Algemene Muziekleer** 5 5 5 5
  Instrument***  2 2 2 2
  Koorzang 2 2 2 2
  Muziekesthetica 1 1 1 1
  Muziektheorie 1 1 1 1
  Samenspel (kan ook meer zijn) 1 1 2 2

  * Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

  ** 5de jaar AML: 4u in de richting van je keuze, 1 uur in de andere richting - 6de jaar Klassiek AML: 5u + 1u analyse/arrangement - 6de jaar Jazz AML: 4u AML +1u leestechniek + 1u arrangement.

  *** 1,5 hoofdinstrument + 0,5 neveninstrument

 • Toekomst

  Conservatoria (Brussel, Gent, Leuven, Antwerpen)

  Bachelor Muziektheorie/Schriftuur
 (harmonieleer, contrapunt, fuga, compositie en orkestratie)


  Bachelor Instrument/Zang 
(alle klavier- en orkestinstrumenten, gitaar, harp, zang en historische instrumenten)


  Bachelor Jazz en Lichte Muziek


  Bachelor Dramatische Kunst: Musical


  Muziekpedagogie


  Hogescholen

  Bachelor in het Onderwijs 


  (opleidingsonderdeel Muzikale Opvoeding)

  (pedagogisch-didactische opleiding)  LUCA School of Arts, campus Lemmensinstituut

  Muziektherapie

  

Conservatorium Gent

  Muziekproductie (producing, opnametechniek, midi, sequencing, …)

 • Werkweek

  Werkweek Kunstvakken

  Elk schooljaar organiseert de Kunsthumaniora Brussel tijdens de 2e volle week van september een werkweek Kunstvakken.

  Hierbij worden al de leerlingen per afdeling ondergedompeld in hun specifiek interessegebied.

  Een week lang zijn ze met kunst bezig en verdiepen ze zich verder in de door hen gekozen discipline onder begeleiding van hun eigen leerkrachten en van gastdocenten.

  M.a.w. samen musiceren, dansen, acteren, voordragen, plezier beleven en elkaar beter leren kennen.

  Werkweek Algemene Vakken

  Elk schooljaar organiseert de Kunsthumaniora Brussel  een driedaagse werkweek Algemene Vakken.

  Deze vindt traditiegetrouw plaats van woensdag tot en met vrijdag voor de krokusvakantie.

  Per graad wordt een apart programma en een apart thema uitgewerkt. Op basis van dit thema worden verschillende uitstappen, workshops, lezingen, ... georganiseerd.

  Het zijn drie boeiende dagen waarin via kruisbestuiving gewerkt wordt aan verscheidene doelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen.

  Werkweek Muziek

  Een week lang enkel bezig zijn met muziek, zich verder verdiepen in zijn/haar instrument onder begeleiding van vertrouwde leerkrachten en gastdocenten.

  Onderdompeld worden in nieuwe stijlen, grenzen verleggen en samen genieten van het resultaat.

 • Docent & vak info

  Angélique Zyde | AML, Zang

  Angélique Zyde | AML, Zang

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en aan het Lemmensinstituut waar ik verschillende eerste prijzen en het hoger diploma zang behaalde. Vervolgens vervolmaakte ik me onder leiding van Elio Battaglia en Magda Olivero, met wie ik me specialiseerde in het belcanto-repertorium.

  Wat doet u nu?

  Ik kan teruggrijpen naar een jarenlange ervaring in de opera-, de zang- en de filmwereld om de leerlingen een degelijke begeleiding te geven. Mijn leerlingen zijn dus in goede handen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil hen bijbrengen dat ze de zangtechniek in dienst moeten zetten van de muzikaliteit.

  Bart Buyle | AML

  Bart Buyle | AML

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde aan het Conservatorium van Brussel en rondde mijn studies af met het hoger diploma piano bij Daniël Blumenthal. Ik heb een verleden als dirigent, repetent en toerde met een vierstemmig vocaal ensemble langs culturele centra met een programma rond musicalhighlights.

  Wat doet u nu?

  Ik geef ook nog les aan het Conservatorium van Brussel en ik concerteer regelmatig als solist of als begeleider. Ik treed op in liedrecitals en ben een vaak gevraagd pianist-begeleider bij diverse ensembles. Sedert een jaar ben ik ook actief binnen muziektheater en werk ik samen met muziektheatergezelschap Leporello.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Wat ik vooral wil zien is een passie en een gedrevenheid voor dit vak. Musical is wel degelijk een vak dat je kan leren als de nodige talenten aanwezig zijn. Er is tevens een enorme zelfdiscipline en motivatie nodig wil je hoog aan de top belanden. En vergeet vooral niet hoe mooi musical en theater wel kan zijn.

  Bert Cools | Gitaar

  Bert Cools | Gitaar

  Wat deed u vroeger?

  Ik vervolmaakte mijn masteropleiding jazz gitaar aan het Conservatorium van Rotterdam en volgde er les bij Hein Van de Gein, Ed Verhoef en Eric Vloeimans. Ik heb daar ook de Erasmus Jazz Prijs gewonnen in 2010.

  Wat doet u nu?

  Ik maak deel uit van het platform granvat, waar veel van mijn bands onderdak hebben vonden: Book of Air vvolk, fieldtone, merope, Hoera., AAN/EOP. Hiermee speel ik in zowel het binnen- als buitenland op mooie locaties. Ik geef momenteel ook les aan het Conservatorium van Rotterdam. Zeer leuk.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil ze de passie voor muziek meegeven en hen laten beseffen dat ze moeten blijven dromen. Granvat

  Carlo Mertens | Trombone

  Carlo Mertens | Trombone

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb een verleden als veelzijdig muzikant, zowel in de klassieke wereld als in het populaire genre en heb vele artiesten begeleid zoals Kommilfoo, Bart Peeters, Janez Detd, Bruce Springsteen, Tina Turner en Shirly Bassey. Ik ben ook oprichter van het mambo-orkest El Tattoo Del Tigre en de legendarische blazerssectie The Heavy Horns waaruit het collectief OTO Machine is ontstaan.

  Wat doet u nu?

  Momenteel ben ik als solo-trombonist verbonden aan het Orkest van de Vlaamse Opera, geef ik ook les in Brasschaat en trek ik met mijn blazerssectie het Vlaamse land door om artiesten te begeleiden. OTO Machine is nog steeds een zeer spectaculaire bende.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Wat ik hen wil meegeven: een brede muzikale waaier waarin ze op zoek kunnen gaan naar hun identiteit. Hierbij begeleid ik de leerling in zijn zoektocht en bied zoveel mogelijk aan. Wat voor mij ook belangrijk is: de 3 T's. Als je daar meer over wil weten, ga dan naar www.carlomertens.be.

  David De Geest | Koorzang

  David De Geest | Koorzang

  Wat deed u vroeger?

  Afgestudeerd aan het Conservatorium van Gent als master in de muziek in de opleiding muziektheorie/schriftuur en directie, en in de lerarenopleiding. Ik specialiseerde me in directie in Dresden, Nürnberg en aan de Universiteit van Oxford. Ik dirigeerde al concerten over de hele wereld.

  Wat doet u nu?

  Ik ben docent koor aan de Erasmushogeschool Brussel, departement Koninklijk Conservatorium en aan Kunsthumaniora Brussel. Daarnaast geef ik muziektheorie/compositie aan de Kunstacademie van Lokeren. En ik ben artistiek leider van Lumen Symphonicum.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil bij hen een gevoel creëren voor de schoonheid van de kunst, meer bepaald voor de koormuziek. Een schoonheid van de kunst voor het plaatsen van partituur in tijd. En ik wil ook de ruimte laten voor een originele uitvoeringspraktijk.

  Dieter Limbourg | Muziektheorie, Saxofoon

  Dieter Limbourg | Muziektheorie, Saxofoon

  Wat deed u vroeger?

  Ik behaalde een eerste prijs en het pedagogisch getuigschrift voor saxofoon aan het
Koninklijk Conservatorium van Gent, een school waar ik later nog heb lesgegeven. Daarna studeerde ik saxofoon en fluit aan het Hilversums Conservatorium bij Ferdinand Povel. Ik volgde privéles bij Etienne Verschueren, John Ruocco en Jim Snidero. Als muzikant werkte ik samen met tal van nationale en internationale artiesten.

  Wat doet u nu?

  Sinds 1999 ben ik actief als saxofonist, fluitist, klarinettist, arrangeur en componist bij het Brussels Jazz Orchestra. Ik ben ook mede-oprichter, saxofonist en arrangeur van OTO Machine, de funk-bigband rond saxofonist Frank Deruytter. En ik ben actief met het Dieter Limbourg Kwartet, waarvoor ik ook componeer en arrangeer.

  Wat zou u de leerlingen graag meegeven?

  De weg die jullie gaan kiezen is niet de makkelijkste, dus wees gepassioneerd, nieuwsgierig, genereus, bescheiden, volhardend, geloof in jezelf, werk keihard en leg de verantwoordelijkheid niet bij iemand anders. Aan al deze dingen herken je de echte artiesten in de werkelijke betekenis van het woord. Er zal een wereld voor jullie opengaan waar heel veel mensen enkel kunnen van dromen.

  Eric De Vis | Klarinet

  Eric De Vis | Klarinet

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde aan het Conservatorium van Brussel waar ik eerste prijzen behaalde voor notenleer, klarinet en de getuigschriften transpositie, harmonie, muziekgeschiedenis en pedagogie eerste en tweede cyclus optie klarinet. Tevens behaalde ik een eerste prijs kamermuziek. Tot 2007 was ik lid van het ensemble Sol Meuniere.

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben stichter en spelend lid van het klarinetkwartet Piacevole en dirigent van verscheidene ensembles. Verder componeer ik vooral in opdracht.
 Ik ben leider, oprichter en spelend lid van het ensemble Comme Chez Sax. Ik word vaak gevraagd als jurylid, zowel in muziekacademies als voor de organisatie van Vlamo.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Eest en vooral een goede basis voor de toekomst. En muzikaliteit en mentaliteit als voorbereiding op het verdere muzikale leven, ook al kiezen ze uitiendelijk een andere richting. Comme Chez Sax Links

  Erik Sluys | Viool

  Erik Sluys | Viool

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde viool bij Georges Octors en Elisa Kawaguti, om me nadien in Duitsland te vervolmaken bij Joshua Epstein en Charles-André Linale.

  Wat doet u nu?

  Ik word regelmatig gevraagd als partner in ensembles die zich specialiseerden in de hedendaagse muziek. Ik ben vast lid van het Ensemble Musiques Nouvelles. En ik treed samen met mijn vrouw, de pianiste Katsura Mizumoto, op onder de naam Duo Sluys. Tevens ben ik als assistent-concertmeester verbonden aan het Symfonieorkest van Vlaanderen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Totale technische beheersing leidt naar de vrije expressie.

  Erik Taelemans | Slagwerk

  Erik Taelemans | Slagwerk

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde aan het Conservatorium van Brussel, percussie bij Ferdinand De Poppe, Gert François, Bob Van Sice alsook kamermuziek bij Arie Van Lysebeth. In de jaren ’80 werkte ik als freelance orkestmuzikant voor de openbare omroep, de Muntschouwburg, Nationaal Orkest, de Opera van Vlaanderen en uiteindelijk het Ballet van Vlaanderen.

  Wat doet u nu?

  Ik geef les aan de muziekacademies van Alsemberg, Anderlecht en Blankenberge en werk regelmatig mee aan workshops en muziekkampen. Dankzij mijn eclectische ingesteldheid ben ik actief in alle mogelijke muziekgenres zowel op klavieren, pauken, drums en percussie. Regelmatig concerteer ik als duo met fluitiste Ilse Vromans.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Discipline en werklust. Soms hebben leerlingen wel veel talent, maar loopt het fout omdat de motivatie om te werken ontbreekt.

  Emile Verstraeten | Viool

  Emile Verstraeten | Viool

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben opgegroeid tussen de gipsy swing jazz en Hongaarse zigeunermuziek. Later voltooide ik mijn klassieke opleiding bij Yuzuko Horigome. Ik ben betrokken geweest bij tal van muzikale projecten, en heb verschillende keren getourd met onder meer Bart Peeters, het Jet Lag Project en Sioen.

  Wat doet u nu?

  Ik geef viool, jazz en lichte muziek aan deze school. Daarnaast word ik vaak gevraagd als solist. Momenteel werk ik ook aan een soloplaat.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Blijf altijd jezelf als mens en muzikant: vakmanschap, de kennis en geschiedenis van je instrument en jouw leven zijn de belangrijkste inspiratiebronnen.

  Filip Bruffaerts | Klassieke Gitaar

  Filip Bruffaerts | Klassieke Gitaar

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde klassieke gitaar aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Albert Sundermann en volgde masterclasses bij oa Gonzales Mohino, Conrad Ragossnik,... Later specialiseerde ik me in de flamencogitaar aan het Conservatorium van Rotterdam bij Paco Peña en in de Fundation 'Christina Heeren' in Sevilla. Daarnaast volgde ik ook cursussen Jazz gitaar bij oa Maurice Rugebregt, Peter Hertmans en Guy Vaerendonck. In de voorbije 20 jaar speelde ik in verschillende klassieke ensembles en orkesten (Ictus, Golden Symphonic Orchestra, El Ratatouille, …) en was vooral actief als freelance muzikant bij tal van (inter)nationale artiesten zoals Helmut Lotti, Udo, Jo Vally, Adamo, Will Tura, Erik en Sanne, The Marvellous Gospel Singers, Garland Jeffreys, … Verder werkte ik mee aan het Waalse kindertheater cricri en aan verschillende tv produkties van Woestijnvis.

  Wat doet u nu?

  Momenteel speel ik bij Stash, Garland Jeffreys en een aantal gelegenheidsprojecten. Verder geef ik les aan de Kunsthumaniora van Brussel en aan de academies van Schaarbeek en Lennik.

  Wat zou u de leerlingen willen meegeven?

  Bovenal een hart voor muziek, maar ook de middelen die hen in staat stellen om later zelfstandig en creatief te musiceren, de muzikale bagage die vereist is voor een eventuele conservatorium opleiding en natuurlijk een aantal boeiende, inspirerende en fantastische schooljaren.

  Frans Violet | Trompet, Bastuba

  Frans Violet | Trompet, Bastuba

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb mijn lagere en middelbare muziekstudies notenleer, trompet, piano en slagwerk aan de toenmalige gemeentelijke muziekscholen van Boom en Willebroek gedaan. Aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen behaalde ik de eerste prijs notenleer en tevens een eerste prijs trompet in de klassen van Albert De Keyzer en Emiel Maes.

  Wat doet u nu?

  Ik ben dirigent van de Brassband Willebroek waarmee ik succesrijk op wedstrijden in het binnen- en buitenland was, onder andere vice-wereldkampioen bij het Wereld Muziek Concours en meerdere malen Europees kampioen bij de Europese Brassband Kampioenschappen. Ik ben ook dirigent van de Koninklijke Fanfare Concordia in Tisselt. Af en toe dirigeer ik brassbands in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik leg de nadruk op speelplezier, maar ook het belang van werklust mag niet vergeten worden. Je moet gemotiveerd zijn om iets te bereiken. Talent alleen is niet voldoende.

  Helena Fontyn | Jazz Zang

  Helena Fontyn | Jazz Zang

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb altijd al gezongen en gedanst. Vroeger vooral op de salontafel. In 1999 rondde ik mijn studies jazz en lichte muziek af aan het Conservatorium van Antwerpen. De afgelopen jaren zong ik in binnen- en buitenland, op podia en in studio’s samen met nationale en internationale artiesten. Ik heb ook heel wat eigen projecten opgestart.

  Wat doet u nu?

  Ik geef met veel plezier les op deze school. Ik blijf me bijscholen op technisch vlak, zodat ik bijblijf met recente ontwikkelingen op vlak van zangtechniek. Daarnaast werk ik samen met verschillende artiesten en treed regelmatig op als solo-zangeres.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil hen op alle vlakken zo breed mogelijk vormen, zodat ze later nog alle kanten uitkunnen. Naast zangers worden ze hier ook muzikanten met een professionele attitude. Ik wil hen een evolutie op muzikaal én persoonlijk vlak laten doormaken.

  Hiroko Fukushima | Piano

  Hiroko Fukushima | Piano

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde piano aan de Elisabeth University Hiroshima en bekwaamde me aan het Conservatorium van Brussel. Daar behaalde ik de meesterdiploma’s piano en pianoforte in de klassen van Boyan Vodinitcharov en Piet Kuijken. In 2013 richtte ik de concertreeks music@home op, een serie kamermuziekconcerten uitgevoerd op historische instrumenten.

  Wat doet u nu?

  Sinds 2007 ben ik pianiste van het Trio Horta. In 2015 richtte ik het Trio Ocells op. Met deze combinatie van fluit, cello en piano concerteerde ik afgelopen zomer in Brussel en Hiroshima. Bovendien verleen ik jaarlijks mijn medewerking aan masterclasses en workshops zoals die van Muzikamp.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik sta achter de waarden die de school vertegenwoordigd. Ik hamer op verantwoordelijkheid, respect, passie en discipline.

  Ilse De Zutter | AML, Piano

  Ilse De Zutter | AML, Piano

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben een oud-leerling van deze school. Vervolgens studeerde ik aan het Conservatorium van Gent waar ik het meesterdiploma piano haalde bij Johan Duijck.
 Daarna nog een lerarenopleiding en dirigentenopleiding gevolgd. Maar piano is mijn grote liefde. Piano all the way.

  Wat doet u nu?

  Ik speel nog concerten in kamermuziek-verband, solo of begeleiding. Ik doe ook nog koorbegeleiding. Meestal in het klassieke genre. Andere genres interesseren me ook wel, ik heb een brede interesse in muziek, maar klassiek is helemaal mijn ding.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik sta achter het motto van deze school: verantwoordelijkheid, respect, passie en discipline.

  Jan Samyn | Slagwerk

  Jan Samyn | Slagwerk

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde slagwerk & jazz drums aan de conservatoria van Brussel en Gent. Daarnaast volgde ik ook jazz piano bij onder meer Dirk Schreurs en Michel Bisceglia. Naast het concerteren binnen het klassieke genre met tal van hafabra-ensembles en orkesten, was ik ook actief in het kindertheater en als dirigent van de Koninklijke Fanfare Kesterbeek-Dworp. Ik werkte mee aan verschillende radio- en televisieprogramma’s.

  Wat doet u nu?

  De laatste jaren werk ik vooral in het lichtere genre en begeleid ik tal van nationale en internationale artiesten zoals Scala, Maurane, Adamo, Johan Verminnen en Santa Esmeralda. Momenteel geef ik les aan de muziekacademie van Alsemberg en Kunsthumaniora Brussel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Good vibes.

  Janos Bruneel | Basgitaar

  Janos Bruneel | Basgitaar

  Wat deed u vroeger?

  Voor ik kon lezen of schrijven, begon ik met pianolessen. Toch heb ik pas op mijn 16e mijn instrument ontdekt. In 2008 behaalde ik met grootste onderscheiding mijn master aan de conservatoria van Den Haag en Brussel bij Hein van de Geyn, Frans van der Hoeven en Christophe Wallemme.

  Wat doet u nu?

  Sinds 2009 ben ik als docent contrabas verbonden aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en Kunsthumaniora Brussel. Ik geef ook nog workshops en ben nog steeds terug te vinden in de studio of op het podium.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Muziek maak je samen. Door zelf integer, oprecht en genereus te spelen, wordt de ander én het geheel beter. Muziek is een metafoor voor het leven.

  Jean-Philippe Komac | Slagwerk

  Jean-Philippe Komac | Slagwerk

  Wat deed u vroeger?

  Ik wist al van mijn derde levensjaar dat ik drummer wilde worden. De platencollectie van mijn oudere broer was mijn leerschool. Op mijn negentiende ben ik professioneel beginnen te spelen en sindsdien eigenlijk nooit meer gestopt.

  Wat doet u nu? Ik ben beroepsmuzikant en ik heb bijna elke stijl gespeeld en heel wat artiesten begeleid. Ik maak ook muziek voor films en televisie. Daarnaast geef ik ook met veel plezier les.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik schaar me achter de kernwaarden van de school. Wat belangrijk is: de passie en respect in combinatie met discipline. En respect voor elke muziekvorm.

  Jeroen Van Malderen | Combo

  Jeroen Van Malderen | Combo

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb gestudeerd aan de conservatoria van Brussel, Rotterdam en Leuven bij Eric Vloeimans, Jarmo Hoogendijk, Bert Joris en Serge Plume. Als freelance muzikant werk ik bij onder andere El Tattoo Del Tigre, Rotterdam Jazz Orchestra, Phil Abraham, High Voltage Sextet, Jambangle en Amina Figarova. Ik heb ervaring met commerciële artiesten als Clouseau, Natalia, Udo, Chaka Khan en The Pointer Sisters.

  Wat doet u nu?

  Ik ben vast lid van het Brussels Jazz Orchestra. En ik ben docent aan deze school en aan de muziekacademies van Beveren en Aalst.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Alles wat je op je pad tegenkomt, moet je meenemen. En het is noodzakelijk om elke dag met je instrument bezig te zijn.

  Johan Rycken | Dwarsfluit

  Johan Rycken | Dwarsfluit

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben cum laude afgestudeerd voor zowel dwarsfluit als kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. 

Ik heb opgetreden als solist op muziekfestivals in onder meer Lausanne, Genève en Lyon. In het verleden organiseerde ik ook 15 jaar lang een internationale cursus met gerenommeerde musici.

  Wat doet u nu?

  Sinds 1993 ben ik leraar fluit aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Daarnaast geef ik ook nog les aan verschillende kunsthumaniora. Ik ben ook oprichter en intendant van het kamerorkest Papagen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Passie, daar zit alles in. Als een muzikant gepassioneerd is, kan hij overal komen.

  John Van Laethem | Klarinet & Samenspel

  John Van Laethem | Klarinet & Samenspel

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde aan Kunsthumaniora Brussel en later aan het Conservatorium van Brussel.

 Ik werd laureaat van de Nationale Muziekwedstrijd van België en finalist van de Tenuto-wedstrijd. Als klarinettist concerteerde ik met verschillende ensembles zoals het BRTN-Filharmonisch Orkest, Symfonia, Ex Tempore, Arriaga, Rubio en mijn eigen trio Clarino.

  Wat doet u nu?

  Ik ben klarinettist bij het Koninklijk Harmonieorkest van de Gidsen, en docent aan de Kunsthumaniora van Brussel.Ik word ook regelmatig gevraagd als gastdocent en jurylid aan Koninklijke Conservatoria.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik kan hier een inspirerende quote zetten, maar eigenlijk valt het te herleiden tot deze eenvoudige woorden: liefde voor wat ze doen.

  Karel Goddaer | Elektrische Gitaar

  Karel Goddaer | Elektrische Gitaar

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde aanvankelijk elektronica aan het NARAFI in Brussel om dan een paar jaar later aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel jazz te studeren met profs Peter Hertmans, Carl van Deun, Raf Schillebeecks , Fabien De Gryse, Chris Defoort (compositie), Leon L'Hoest (theorie)... Masterclasses met John Abercromdie, Paolo Radoni, Wim Overgaauw, Mike Stern,Serge Lazarevitch, Philip Catherine, Eef Albers.

  Wat doet u nu?

  Behalve docent aan de kunsthumaniora Brussel en de academie van Schaarbeek (coördinator Jazz en Lichte muziek) musiceer ik met mijn band “Flow Artistique”, fusionband "Neighbours Noise", Big Band “Interfak Big Band Leuven” en de “Reunion band”.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  In de eerste plaats goesting om muziek te spelen, de rest komt vanzelf als daar zijn ritmiek, analyse en ensemblespel met een algemene nadruk op creativiteit door assimilatie (luisteren), imitatie (naspelen) en creatie (improvisatie).

  Korneel Alsteens | Hobo

  Korneel Alsteens | Hobo

  Wat deed u vroeger?

  Ik behaalde aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen in de klas van Joris Van den Hauwe mijn meestergraad met grote onderscheiding. Ik volgde masterclasses bij Joost Gils, Henk Swinnen, Dominik Wollenweber en François Leleux en specialiseerde me bij Eric Speller.

  Wat doet u nu?

  Naast aanvoerder hobo van het Symfonieorkest van Vlaanderen, ben ik lid van het blazersensemble I Solisti del Vento en van het ensemble Il Clarino. Ik ben ook leraar hobo aan de academies van Oud-Heverlee, Hamme en Overijse.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil mijn leerlingen op een fijne en mooie manier muziek leren spelen. Waarbij ze zowel hun hart moeten volgen, maar ook hun hoofd moeten gebruiken. Die twee gaan voor mij hand in hand en zijn even belangrijk.

  Kurt Du Tré | Muziekesthetica

  Kurt Du Tré | Muziekesthetica

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde blokfluit aan de conservatoria van Brussel en Antwerpen, en deelde de evidente belangstelling voor oude muziek met een passie voor hedendaagse muziek. Ik heb ook veel muziek gecomponeerd, vooral voor kleine ensembles.

  Wat doet u nu?

  De laatste jaren onderzoek ik via soundscapes, video en interactieve audiovisuele installaties de raakvlakken tussen muziek en de verschillende artistieke media. En ik geef ook les in alle afdelingen van deze school. Daarnaast ben ik ook docent aan de Universiteit van Antwerpen.

  Leen Indigne | Dwarsfluit

  Leen Indigne | Dwarsfluit

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde aan de kunsthumaniora te Brussel bij Johan Rycken en behaalde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel de hogere diploma's fluit en kamermuziek. Als freelance concerteerde ik met I Fiamminghi, Ensemble Walter Boeykens en Prima la musica.

  Wat doet u nu?

  Ik heb het lesgeven aan de academie te Londerzeel tijdelijk stopgezet om mijn functie als bestuurder van Lemca Musical Instruments waar te nemen. In de kunsthumaniora verleen ik mijn medewerking aan het orkest en organiseer de zomerstage voor houtblazers. Ik verzorg concerten en workshops met fluitenkwartet Pamina, allen afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  De discipline om tot het gewenste resultaat te komen, samen met het musiceerplezier.

  Marc Claes | Altviool

  Marc Claes | Altviool

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven, waar ik de laureaatsdiploma’s altviool en kamermuziek behaalde, het hoger diploma altviool en nadien het diploma master in de muziek. Ik heb me gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk op authentieke instrumenten. Als freelance altviolist was ik verschillende malen te gast bij de Beethoven Academie, het Collegium Brugense, Ex Tempore en Collegium Vocale.

  Wat doet u nu?

  Als leraar altviool en kamermuziek ben ik verbonden aan de Academie van Heist op den Berg, het Conservatorium van Leuven en Kunsthumaniora Brussel. Ik heb me gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk op authentieke instrumenten. Ik maak deel uit van Il Fondamento en heb concertervaring in Europa, Rusland, Israël, Brazilië, Chili en de Verenigde Staten opgedaan.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Een even simpel als waarachtig motto: talent is 10% inspiratie en 90% transpiratie.

  Maggy De Ridder | Samenspel, Algemene Muziekleer

  Maggy De Ridder | Samenspel, Algemene Muziekleer

  Wat deed u vroeger?

  Ik volgde piano en vioollessen aan de Academie van Asse. Nadien ging ik naar het Lemmensinstituut. Aan het Conservatorium van Brussel behaalde ik een master in muziekschriftuur en een master in compositie. Ik heb les gegeven aan de Academie van Grimbergen en heb me verschillende jaren geëngageerd voor enkele kinderkoren.

  Wat doet u nu?

  Ik geef in deze school en aan het Conservatorium van Brussel les. Ik ben mede-auteur van het handboek Da Capo. Ik ben ook nog koordirigent in Grimbergen en daarnaast componeer ik muziek voor verschillende bezettingen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil een bredere en inhoudelijk diepgaandere muzikale kennis doorgeven, dit alles gericht op een zelfstandigheid naar de toekomst toe. Misschien nog belangrijker is de liefde, de passie voor muziek, en muziek maken door te geven. De schoolvakken zijn een middel om een betere muzikant te worden en om muziek beter te begrijpen.

  Pieter Smout | Piano

  Pieter Smout | Piano

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde klassieke piano aan het Conservatorium van Brussel bij Jan Michiels. Intussen verdiepte ik me in vrije improvisatie bij Kris Defoort en jazz bij Pierre Anckaert. Ik deed producties bij onder meer De Munt, Brussels Philharmonic, Blindman, Lod, PARTS en Rosas. Ondertussen was ik betrokken in tal van projecten en optredens.

  Wat doet u nu?

  Sinds 2008 werk ik als vaste begeleider dans, zang en musical in de muziekacademies van Sint-Agatha-Berchem, Zaventem, Sint-Pieters-Woluwe en Kunsthumaniora Brussel. Sinds 2016 vervul ik de functie van musical director in de musicalafdeling van het Conservatorium van Brussel. En ik werk ook nog als freelance begeleider voor theater, zang, dans, big band, opera en musical.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Wat je precies doet, is niet zo belangrijk. Het is de manier waarop je het doet die het verschil maakt. Je moet tevreden leren zijn met jezelf. Kunst is immers geen doel op zich.

  Pieter Van Malderen | Piano

  Pieter Van Malderen | Piano

  Wat deed u vroeger?

  Gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel optie jazz en lichte muziek. Als leraar was ik actief aan de academies van Grimbergen, Beveren en Dendermonde. Als freelance pianist en toetsenist maakte ik deel uit van tv- en radio-orkesten en werkte met nationale en internationaal artiesten. Als studiomuzikant, producer en arrangeur werkte ik mee aan uiteenlopende Vlaamse producties in het poplandschap.

  Wat doet u nu?

  Als live-muzikant verzorg ik diverse concerttournees van Vlaamse artiesten, alsook buitenlandse theaterproducties. Ook als studiomuzikant blijf ik actief en produceer onder meer vanuit een eigen homestudio, ook jingles voor radio en tv. Als muzikale uitdaging engageer ik mij binnen enkele jazz fusionprojecten.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik tracht met de leerling op zoek te gaan naar wat hem of haar bindt aan muziek, wat hen muzikaal drijft, zodat deze van daaruit een eigen muzikale taal kan leren ontwikkelen. Vertrekkende vanuit de muzikale leefwereld van de leerling ga ik deze proberen te verfijnen en aanvullen en verrijken. Verder zijn het aanleren van degelijke technische en inzichtelijke basisvaardigheden op het instrument en voeling creëren met de wortels van hedendaagse pop en jazzmuziek mijn doelstellingen. De passie voor authentieke muziek wil ik graag overbrengen op de leerlingen.

  Roel Peeters | AML

  Roel Peeters | AML

  Wat deed u vroeger?

  Ik kom uit een muzikaal nest. In 2006 behaalde ik het diploma meester in de muziek aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel in de richting muziektheorie, met glans geslaagd. In datzelfde jaar vervolmaakte ik ook de lerarenopleiding. In 2008 studeerde ik af in de richting muziekschriftuur in de klas van Kristin De Smedt. Uit interesse volgde ik ook nog een jaar orkestdirectie bij Ronald Zollman, alsook pedagogie voor muziekschriftuur.

  Wat doet u nu?

  Ik geef notenleer aan het Conservatorium van Brussel. Daarbuiten probeer ik zoveel mogelijk muziek te spelen. In het weekend speel ik tijdens kerkdiensten orgel. Maar ik ben actief op verschillende fronten, ook rock-'n-roll en jazz.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik zet me volledig achter de leuze van onze school: discipline en passie. Dat lukt bij de ene leerling al wat beter dan bij de andere.

  Ruben Appermont | Orkest, M.T., Contrabas

  Ruben Appermont | Orkest, M.T., Contrabas

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde contrabas aan het Conservatorium van Antwerpen bij Lode Leire en volgde masterclasses bij Thomas Martin en Franco Petracchi. 

In het verleden speelde ik samen met onder andere Alfredo Marcucci en Wim Mertens.

  Wat doet u nu?

  Ik ben actief op verschillende vlakken: klassiek, jazz, tango en muziektheater. Verder ben ik leraar aan Kunsthumaniora Brussel en aan de academies van Mortsel en Dilsen-Stokkem.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil hen het belang van een kritische geest meegeven. En dat ze hun eigen weg volgen en durven onafhankelijk zijn. Maar ze mogen nooit vergeten dat het muzikale voorop staat.

  Steven Caeyers | Cello

  Steven Caeyers | Cello

  Wat deed u vroeger?

  Na een eerste prijs cello en kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, trok ik naar het Brabants Conservatorium in Tilburg. Aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen behaalde ik het hogerdiploma kamermuziek.

 Als solist bij de Beethoven Academie trad ik in heel Europa op met bekende solisten en dirigenten.

  Wat doet u nu?

  Ik ben cellist bij het Ensor-strijkkwartet en Le Concert Olympique. Daarnaast werk ik als docent aan Kunsthumaniora Brussel en aan het Stedelijk Conservatorium Leuven en Muziekacademie Anderlecht.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik zet in op een grote technische cellistieke bagage. Een brede technische basis is immers de beste voorbereiding op het professionele leven.

  Stijn Wauters | Jazzpiano

  Stijn Wauters | Jazzpiano

  Wat deed u vroeger?

  Ik volgde klassiek piano aan de Kunsthumaniora van Gent bij Sabine Haenebalcke. Ik vervolgde mijn studies jazzpiano en klassiek piano aan het Conservatorium van Antwerpen bij Cristoph Erbstösser, Erik Vermeulen en Roland De Munck. In 2007 behaalde ik een diploma met grootste onderscheiding voor jazzpiano, en grote onderscheiding voor klassiek piano.

  Wat doet u nu?

  Ik ben verbonden als vaste pianist bij The Jacquelines, The Swingdealers, The Smoky Midnight Gang, The Swingmasters, The Hop-Sh-Bam Connection en NeoNerd. Ik ben vooral gespecialiseerd in oude swing en jazzmuziek, maar werk ook regelmatig freelance met diverse artiesten uit verschillende genres. Zo werkte ik reeds samen met Johny Voners, Gregory Frateur, Marijn De Valck, Guido Belcanto, Tutti Fratelli, theatergroep Schemering. Met het theatergezelschap Berlin reisde ik rond in heel Europa.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Aan de leerlingen probeer ik vooral mijn eigen passie voor muziek over te brengen. Werklust en studie gaan hand en hand met enthousiasme en passie. Samen met de leerling ga ik op zoek naar die interesse en zoek ik naar een evenwichtige studiemethode om dat doel te bereiken.

  Tijl Verhaeghe | Crea Zang, Saxofoon

  Tijl Verhaeghe | Crea Zang, Saxofoon

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Norbert Nozy. Daarna behaalde ik aan het Conservatorium van Antwerpen het hoger diploma concertsolist saxofoon bij Hans De Jong.

  Wat doet u nu?

  Ik ben als saxofonist actief in Het Bevers Harmonie-orkest, PDM-Bigband, het FM²-saxofoonkwartet en andere. Ik ben dirigent van jeugdorkest NOOTuitgang dat ik zelf heb opgericht. Ik heb mijn hart verloren aan het lesgeven aan jonge muzikanten. Ik geef les aan Kunsthumaniora Brussel en dirigeer er samen met de andere 3 “musketiers” het orkest.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik vind het belangrijk dat ze graag en veel spelen. Als leerkracht ben ik vooral een motivator.

  Thor Rzoska | Piano, Pianobegeleiding Dans

  Thor Rzoska | Piano, Pianobegeleiding Dans

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb gestudeerd aan het Conservatorium van Gent, volgde er piano bij Johan Duyck, kamermuziek bij Marcel Lequeux en klavecimbel bij John Whitelaw.

 Ik heb lang in de muziekacademie gewerkt als pianoleraar en leraar begeleidingspraktijk. In de Balletschool van Lokeren was ik ook begeleider.

  Wat doet u nu?

  Ik speel concerten met de Finse violiste Taina Kuusela in België en in Nederland, en met Trio d’Escaut. En ik geef les aan Brusselse Kunsthumaniora.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Dat muziek maken eigenlijk ongelooflijk tof is en een verrijking is voor het leven. In de afdeling musical probeer ik hen ook te leren dat de piano een hulpmiddel is om de zang beter en sneller in te studeren.

  Werner Bellon | Coördinator Muziek, AML, Orkest, M.T.

  Werner Bellon | Coördinator Muziek, AML, Orkest, M.T.

  Wat deed u vroeger?

  Na het succesvol afronden van mijn studies, beschik ik over diploma’s notenleer, pedagogie, geschreven harmonie, praktijk harmonie, contrapunt en orgel. Ik was producer voor onder meer Garry Hagger, Liliane Saint-Pierre, Isabelle A, Jo Vally en Koen Crucke. En deed de muzikale eindproductie van de tekenfilmreeks Symfollies.

  Wat doet u nu?

  Ik ben hier coördinator van de afdeling muziek. Daarnaast ben ik ook componist en tekstschrijver van reeds meer dan 100 liederen in het populaire genre. Ik ben sedert 1981 verbonden aan Kunsthumaniora Brussel en fungeer als leraar algemene muziekleer in de derde graad, ook het vak muziektheorie behoort tot mijn opdracht.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Iets dat we af en toe durven te vergeten wegens de vanzelfsprekendheid: ze moeten gepassioneerd blijven door én voor de muziek.

  Wietse Meys | AML

  Wietse Meys | AML

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben een oud-student van John Ruocco aan het Conservatorium van Brussel. Volgens verschillende bronnen betoonde ik al vanaf jonge leeftijd maturiteit en talent voor muziek. Ik werkte al voor een waaier aan artiesten, ensembles en tv programma’s, gaande van Clouseau, Daan en Balthazar tot The Voice, Brussels Philharmonic en Liefde Voor Muziek.

  Wat doet u nu?

  Ik ben een druk bezette “side man” in veel projecten, zowel in de jazz als pop. Tevens ben ik sectie-speler en veel gevraagd als arrangeur van pop ensemble tot big band of symfonisch orkest. Ik combineer een carrière als muzikant en arrangeur met notenleer geven aan Kunsthumaniora Brussel en saxofoonlessen aan de Academie van Grimbergen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Passie, discipline, respect en verantwoordelijkheid. Behalve deze 4 kernwoorden van de school, die natuurlijk onlosmakelijk verbonden zijn aan een muziekopleiding, hopelijk ook veel plezier en levensvreugde in wat we mogen doen! The Horns

  Wouter Berlaen | Jazz Basitaar

  Wouter Berlaen | Jazz Basitaar

  Wat deed u vroeger?

  Op mijn cv staan: opleiding meester in de muziek, optie basgitaar en contrabas en een pedagogisch diploma. Ik ben sinds 2002 actief als freelance muzikant bij onder meer De Laatste Show Band, VTM Big Band en Leki. Ik begeleidde MC Solaar, Lou Rhodes van Lamb, Tindersticks en anderen.

  Wat doet u nu?

  Sinds 2007 ben ik docent aan deze school en muziekleraar aan de Academie voor Podiumkunsten Gent en de Academie van Grimbergen. Ik speel nog steeds muziek, ook als singer-songwriter met eigen songs in onvervalst Zults dialect.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  "Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn" - Nietzsche. Dat is ook de rode draad doorheen mijn baslessen. Gebruik je talent om te bassen om muziek in zijn totaalervaring zo goed mogelijk naar eigen kunnen te benaderen. Wees geen cavalier seul, maar wees als bassist een ploegspeler die het muzikaal ensemble tot hogere sferen verheft.
Muziek

Muziek

Woord

Woord

Dans

Dans

Creatie en mode

Creatie en mode

Podiumtechnieken

Podiumtechnieken

Musical

Musical

7de jaar

7de jaar

Algemene vakken

Algemene vakken

Eerste Graad

Eerste Graad

Smartschool

Smartschool

Schrijf je in

Schrijf je in

Contact

Contact

Internaat

Internaat

Over

Over

Media

Media

Reserveren

Reserveren

Wall Of Fame

Wall Of Fame

Zomerstages

Zomerstages

Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel | Tel: 02/502.05.04 | GSM: 0475 46 77 36 | info@kunsthumaniorabrussel.be
Internaat De Muze : 02/474.06.36 (na 17 uur) of 0472 78 30 05 | internaat.demuze@kunsthumaniorabrussel.be