All for Joomla All for Webmasters
 • Start
 • Visie

  Wat is onze visie?

  Dansen is LEVEN.


  Dansen is passie met een bewuste eigenheid.


  Dansen is een zoektocht naar lichaamsmogelijkheden.


  Dansen is "doorleefde" techniek: hoe meer techniek, hoe groter je creatieve mogelijkheden.


  Dansen is je innerlijke bewogenheid doorgeven aan het publiek.


  Dansen is bevrijdend.

  (Auteur: Kristel Stevens)

  

Hedendaagse dans vloeit voort uit een concept

  • geen banaliteit, geen normen, geen voorgekauwde en gebruiksklare vormen.

  • wel een persoonlijke lichaamstaal.
  Techniek en dansstijlen verrijken die de zoektocht naar je lichaam als instrument om gevoelens, emoties, gedachten en ervaringen vorm te geven en te communiceren op het podium.  Er wordt inzicht gegeven in de plaats en functie van de dans in het heden, het verleden en in de diverse culturen.  Dit gedachtegoed wordt ondersteund door een professioneel team waar kunst- en algemene vakken samen werken aan je ontplooiing en waarin "een gezonde geest in een gezond lichaam" centraal staat.

   

  Coördinator: Kristin De Walsche

 • Toelatingsproeven

  Geschiktheidstest voor de studierichting Hedendaagse Dans

  Er wordt nagegaan of volgende basisvaardigheden en attitudes voldoende aanwezig zijn

  • voldoende psycho-motorische ontwikkeling
  • muzikaliteit in beweging
  • natuurlijke bewegingscoördinatie
  • vormgevoeligheid

  • expressiviteit en creativiteit
  • opnamevaardigheid en doorzettingsvermogen
  • motivatie en passie
  • zelfdiscipline

  De resultaten van de test zijn bindend en worden vastgelegd in een Proces Verbaal.

  Deze proef houdt in

  1. de leerling maakt thuis een dans van ongeveer 2 min. op muziek die zij/hij zelf kiest.
  2. de leerling krijgt een klankbandje met een kort muziekfragment. 
De leerling bedenkt op dit muziekfragment een dansimprovisatie en voert dit uit voor de jury.
  3. technische fase: een les klassieke dans en een les hedendaagse dans
  4. de kandidaat leerling brengt een medisch attest mee ter goedkeuring om de lessen dans te volgen.


  5. de kandidaat zal op schriftelijke wijze zijn/haar kandidatuur verdedigen.
 Op het sollicitatieformulier verwoordt de kandidaat wat zijn/haar beweegredenen, motieven en/of argumenten zijn die de keuze voor de studierichting KSO Hedendaagse Dans kunnen verklaren. 
Het sollicitatieformulier wordt ingevuld tijdens de voorbereiding van de opdrachten voor de geschiktheidstest.
  6. Motivatiegesprek
  7. Een medische keuring op school

  In principe is het mogelijk in te stromen in beide jaren van de tweede graad, hoewel het eerste de voorkeur geniet.

  Om je in te schrijven voor de toelatingsproeven klik hier.

 • Lessentabel

  Vak 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar
  Levensbeschouwing* 2 2 2 2
  Aardrijkskunde 1 1 1 1
  Engels 3 3 2 2
  Frans 3 3 3 3
  Nederlands 4 4 4 4
  Geschiedenis 2 2 1 1
  Natuurwetenschappen 2 2 - -
  Lichamelijke Opvoeding 1 1 1 1
  Wiskunde 3 3 2 2
  Kunstgeschiedenis - - 1 1
  Kunstinitiatie 1 1 - -
  Muziekesthetica - - 1 1
  Algemene Muziekleer 1 1 - -
  Klassiek Ballet 6 6 6 6
  Improvisatie en Expressie 2 2 2 2
  Hedendaagse Dans 4 4 8 8
  HD-Creatie - - 1 1
  Video-studie - - 2 2
  Placement 1 1 1 1
  Podium praktijk 2 2 - -

   

  * Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

   
   
   
   
 • Toekomst

  In het binnenland

  Hoger Instituut Dans te Lier (HID)

  P.A.R.T.S. – Anne Teresa De Keersmaeker te Brussel

  Op internationaal vlak vinden we natuurlijk een nog veel bredere waaier van mogelijkheden in deze richting.

  Wij denken hierbij aan:

  • Koninklijk Conservatorium voor Dans – Den Haag – Nederland
  • Rotterdamse Dansacademie / Codarts – Rotterdam – Nederland
  • Artez Hogeschool – Arnhem – Nederland
  • Hogeschool Dansacademie Lucia Marthas – Amsterdam – Nederland
  • Hochschule der Kunste – Berlijn – Duitsland
  • Hochschule – Frankfurt – Duitsland
  • Hochschule – Salzburg – Oostenrijk
  • Contemporary Dance School – London – Engeland
  • Laban Centre for Movement and Dance – London – Engeland
  • Academy of Performing Arts – Praag - Tsjechië
  • Purchase College – New York – USA
  • Alvin Ailey American Dance Centre – New York – USA
  • Hungarian Dance Academy – Boedapest – Hongarije
  • Concordia University Contemporary Dance Departement – Montreal – Canada
  • Delfos High School of Dance  - Mazatlan - Mexico

  Deze scholen bieden naast het uitvoerende kunstenaarschap ook richtingen als Dansdocent, Danstherapeut, Choreograaf, Dansnotatie, ...

  Ook de artistieke wereld biedt voor leerlingen met een opleiding Hedendaagse Dans heel wat perspectieven:

  • Les Ballets C de la B – Alain Platel – Gent
  • Rosas – Anne Teresa De Keersmaeker – Brussel
  • Wim Van de Keybus – Brussel
  • Anne Marie De Mey
  • Jan Fabre
  • Marc Van Runxt
  • Andy Deneys
  • ...
 • Werkweek

  Werkweek Kunstvakken

  Elk schooljaar organiseert de Kunsthumaniora Brussel tijdens de 2e volle week van september een werkweek Kunstvakken.

  Hierbij worden al de leerlingen per afdeling ondergedompeld in hun specifiek interessegebied.

  Een week lang zijn ze met kunst bezig en verdiepen ze zich verder in de door hen gekozen discipline onder begeleiding van hun eigen leerkrachten en van gastdocenten.

  M.a.w. samen dansen, acteren, voordragen, musiceren, plezier beleven en elkaar beter leren kennen.

  Werkweek Algemene Vakken

  Elk schooljaar organiseert de Kunsthumaniora Brussel  een driedaagse werkweek Algemene Vakken.

  Deze vindt traditiegetrouw plaats van woensdag tot en met vrijdag voor de krokusvakantie.

  Per graad wordt een apart programma en een apart thema uitgewerkt. Op basis van dit thema worden verschillende uitstappen, workshops, lezingen, ... georganiseerd.

  Het zijn drie boeiende dagen waarin via kruisbestuiving gewerkt wordt aan verscheidene doelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen.

 • Docent & vak info

  Kristin De Walsche | Coördinator Dansafdeling, Docent Klassieke Dans

  Kristin De Walsche | Coördinator Dansafdeling, Docent Klassieke Dans

  Wat deed u vroeger?

  Ik volgde opleidingen aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen, de Martha Graham School of Contemporary Dance in New York en het Conservatorium van Antwerpen. Ik danste professioneel bij Tanztheater Wien en het Heidelbergse Stadtheater. En ik was balletmeester in het Tanztheater Stendal.

  Wat doet u nu?

  Ik ben docent moderne dans Graham-techniek aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen en coördineer en doceer klassieke dans aan de dansafdeling van Kunsthumaniora Brussel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  “Great dancers are not great because of their technique, they are great because of their passion. ” - Martha Graham

  Karolina Wolkowiecka | Klassieke Dans

  Karolina Wolkowiecka | Klassieke Dans

  Wat deed u vroeger?

  Op tienjarige leeftijd begon ik mijn dansopleiding bij de Nationale Ballet School van Warschau. Eens afgestudeerd, danste ik bij het ballet van het Nationale Theater van Warschau. Ik vervolgde mijn dansopleiding in P.A.R.T. Ik nam ook nog deel aan X-group en DanceWeb Scholarship. In 2009 behaalde ik mijn diploma specifieke lerarenopleiding richting dans.

  Wat doet u nu?

  Ik werk al enkele jaren als danslerares in de Kunstacademie in Zaventem. Ik volg jaarlijks bijscholingen in dans. Sinds enkele jaren werk ik in Art Forum en Danscentrum Aike Raes, De Ingang vzw en in verschillende academies. Ik houd van kunst in de brede zin van het woord. Ik volgde onder andere digitale kunst in de Academie van Leuven, en neem soms deel aan theaterworkshops.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik ben zeer blij om het leerproces te begeleiden en hen te steunen om danser te worden. Ik moedig hen aan om zich de technieken echt eigen maken en hun individuele persoonlijkheid daarin te ontwikkelen. Het is niet de bedoeling dat ze allemaal op een perfecte manier dansen. Ik stimuleer hen om levendige, dynamische dansers te worden die gepassioneerd zijn in wat ze doen. Leerlingen moeten zich bewust worden van de mogelijkheden van hun lichaam en van het belang om er gezond mee om te gaan. Ten slotte hoop ik dat ze meer plezier beleven in dans, hun zelfvertrouwen toeneemt, ze hun persoonlijkheid meer durven uit te drukken en ze groeien als danser en als mens.

  Lenneke Rasschaert | Placement & Hedendaagse Dans

  Lenneke Rasschaert | Placement & Hedendaagse Dans

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Ik behaalde mijn propedeuse jazz-theaterdans en schakelde vervolgens over naar expressionistisch danstheater. Ik liep stage in Montreal bij Mange mes Pieds. Ik bezit tevens het diploma van licentiaat in de sociale en culturele agogiek.

  Wat doet u nu?

  Ik werk voor Cacao Bleu vzw. We maken voortdurend cross-overs met hedendaagse dans en andere media en organiseren voorstellingen, projecten en kortfilms voor kinderen en jongeren. Binnen Cacao Bleu ben ik ook manager en productie-assistente van choreograaf David Hernandez. Af en toe choreografeer ik nog of laat ik me verleiden door collega's om mee te werken aan voorstellingen waarin ik ook nog dans of speel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Hedendaagse dans is een fantastisch en breed medium, waarin we voortdurend de grenzen aftasten van het concrete, abstracte en het conceptuele. Wie speelt, experimenteert en met volharding werkt, krijgt veel voldoening en zal zichzelf en zijn persoonlijkheid ontwikkelen. Ik wil hen leren kijken, observeren en interpreteren, te beginnen bij dansvoorstellingen en choreografen die vanuit een Brusselse context werken. Via de placementlessen duiken we in de wondere wereld van ons lichaam als instrument, en hoe we dit kunnen ontwikkelen, ontdekken en trainen. Daarvoor gebruik ik een basis uit pilates en yoga. Hier wil ik de leerlingen meegeven om met een positieve kijk, zonder angst of frustratie, een fijne self-practise op te bouwen.

  Lore Janssens | Hedendaagse Dans, Videostudie

  Lore Janssens | Hedendaagse Dans, Videostudie

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde af aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen en behaalde mijn pedagogisch diploma dans aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Als danseres werkte ik in verschillende dansgezelschappen, waaronder het Ballett Nürnberg in Duitsland en Tanz Graz in Oostenrijk. In deze periode werkte ik ook met tal van choreografen.

  Wat doet u nu?

  In 2006 begon ik danslessen te geven in Oostenrijk. In 2008 keerde ik terug naar België en zette het lesgeven voort. Ik gaf reeds les aan de!Kunsthumaniora in Wilrijk, het MUDA in Evergem, de MA’GO in Antwerpen, Dansstudio Arabesque in Deurne en het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Eerst en vooral mijn passie voor dans als kunstvorm, maar ook mijn ervaring in het professionele werkveld, om op die manier hun blik te verruimen en hun kansen op de arbeidsmarkt voor dans te verhogen.

  Ine Dubois | Hedendaagse Dans

  Thor Rzoska | Piano, Pianobegeleiding Dans

  Thor Rzoska | Piano, Pianobegeleiding Dans

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb gestudeerd aan het Conservatorium van Gent, volgde er piano bij Johan Duyck, kamermuziek bij Marcel Lequeux en klavecimbel bij John Whitelaw.

 Ik heb lang in de muziekacademie gewerkt als pianoleraar en leraar begeleidingspraktijk. In de Balletschool van Lokeren was ik ook begeleider.

  Wat doet u nu?

  Ik speel concerten met de Finse violiste Taina Kuusela in België en in Nederland, en met Trio d’Escaut. En ik geef les aan Brusselse Kunsthumaniora.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Dat muziek maken eigenlijk ongelooflijk tof is en een verrijking is voor het leven. In de afdeling musical probeer ik hen ook te leren dat de piano een hulpmiddel is om de zang beter en sneller in te studeren.

  Ivan Schauvliege | Improvisatie & Hedendaagse Dans

  Ivan Schauvliege | Improvisatie & Hedendaagse Dans

  Wat deed u vroeger?

  Ik behaalde mijn bachelordiploma als danser met specialisatie choreografie aan de Rotterdamse Dansacademie. Ik begon op jonge leeftijd al eigen werk te maken dat opgevoerd werd in verscheidene theaters en festivals. Ik danste, choreografeerde en maakte repertoire voor verschillende gezelschappen.

  Wat doet u nu?

  Ik maak deel uit van twee collectieven: CHPT01, bestaat vooral uit jonge filmmakers, maar ook uit muzikanten en een heel beperkt aantal dansers. Het andere collectief is Europa Ritrovata, een klein barokensemble waarin de focus ligt op het brengen van nieuw geschreven werk voor historische instrumenten in een performatieve setting. Ik geef ook nog les aan de Academie van Zaventem.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Hedendaagse dans is de eigenwijze lichamelijke stem in het artistieke veld. Het ontwikkelen van deze stem kan niet leven zonder de vraag te stellen wat de stem vertelt. Door het omgaan met hedendaagse dans wordt elke persoonlijke stem versterkt met techniek, kracht, durf en sensitiviteit. Dit loopt gelijk met een wonderlijke ontdekkingsreis van ons lichaam, stem, muziek en ruimte. Tijdens mijn lessen probeer ik steeds de blik van elke leerling te verruimen. Niet alleen technische aspecten komen aan bod, maar er wordt ook ruim de tijd genomen om de vraag te stellen waarom we dansen.

  Eric Bortholin | Dans 1ste Graad

  Eric Bortholin | Dans 1ste Graad

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb een opleiding gevolgd aan het Conservatorium van Brussel en daarna aan de Balletschool in Antwerpen. Na mijn afstuderen ben ik onmiddellijk bij het Ballet van Vlaanderen begonnen en daar heb ik 17 jaar gedanst. Daarna heb ik aan Artesis Plantijn Hogeschool lerarenopleiding gevolgd.

  Wat doet u nu?

  Naast mijn werk aan deze school, geef ik ook nog les in een privéschool. Ik heb in Vilvoorde mijn eigen balletschool opgericht en ik werk als choreograaf met aquagymnasten. Ik zet me ook nog in voor het Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers. Elk jaar doen we daar een project expressie via beweging.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Alles! Maar ik wil vooral de passie voor dans doorgeven, het gevoel dat je erin kan leggen: elke beweging is een woord.

  Roman Van Houtven | Hedendaagse Dans 1st Graad

  Roman Van Houtven | Hedendaagse Dans 1st Graad

  Studie

  Roman Van Houtven (België, 1992) studeerde van 2010 tot 2014 in P.A.R.T.S., de dansschool voor hedendaagse dans onder leiding van Anne Teresa De Keersmaeker in Brussel.

  Werk

  Tijdens zijn opleiding bleef hij zich engageren voor allerlei projecten bij oa. fABULEUS (Leuven), Impuls Company (Geel), Dancingkids (Rosas Education, Brussel). Na zijn afstuderen werkte hij met oa. Libby Farr (Impulstanz), Galacticamendum (Gent) en De Studio (Antwerpen). Sinds 2015 is Roman actief als danser in Un Sacre du Printemps (Hiatus, Daniel Linehan), dansdocent en danseducatief medewerker (Rosas Educatie, Dancingkids, de Kunsthumaniora Brussel) en choreograaf (It’s Frankenstein, Stupid! van Bronks en de Munt). Sinds 2016 maakt hij deel uit van de Bronks-voorstelling ‘Us/Them’ (Wij/Zij of Nous/Eux) die een enorm succes werd na een uitverkochte speelperiode op het Edinburgh Fringe en sindsdien internationaal tourt. Roman is een danser, acteur, choreograaf en dansdocent, woonachtig te Brussel.
 • In beeld

  • Video's

   Mare Persyn
   Dark night of the soul

   Lobke Leemans
   Slow down

   Julian Gypens
   A Taste Of Honey

   Indra Bulinckx
   Où l'on ne se rencontre pas

   Céline Pham
   Drip Drip Drop (videostudie)

   Klara Hawer
   Shattered Soul (videostudie)

   Lore Smeets
   Transfornaadloos (videostudie)

   Melissa De Strycker
   Zand (videostudie)

  • Foto's

   Dans 1
   Dans 2
   Dans 3
   Dans 4
   Dans 5
   Dans 6
   Dans 7
   Dans 8
Muziek

Muziek

Woord

Woord

Dans

Dans

Creatie en mode

Creatie en mode

Podiumtechnieken

Podiumtechnieken

Musical

Musical

7de jaar

7de jaar

Algemene vakken

Algemene vakken

Eerste Graad

Eerste Graad

Smartschool

Smartschool

Schrijf je in

Schrijf je in

Contact

Contact

Internaat

Internaat

Over

Over

Media

Media

Reserveren

Reserveren

Wall Of Fame

Wall Of Fame

Zomerstages

Zomerstages

Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel | Tel: 02/502.05.04 | GSM: 0475 46 77 36 | info@kunsthumaniorabrussel.be
Internaat De Muze : 02/474.06.36 (na 17 uur) of 0472 78 30 05 | internaat.demuze@kunsthumaniorabrussel.be