All for Joomla All for Webmasters
 • Start
 • Visie

  Algemene vakken verbreden niet alleen de vorming, maar ook het perspectief. Dankzij de taalstudies ontwikkelen leerlingen hun communicatieve vaardigheden waardoor ze sterker in de wereld staan. De doorstroming naar hogere studies in binnen- of buitenland verloopt hierdoor vlotter.

  Literatuur en geschiedenis krijgen extra aandacht: de taalvakken, geschiedenis, kunstgeschiedenis en muziekesthetica leggen een solide basis richting hogere studies.

  Deze vakken gaan op zoek naar de maatschappelijke, culturele en filosofische rol van kunst. Ze plaatsen kunst in een breder kader. De inkleuring van de algemene vakken blijft immers artistiek.

  Extra-murosactiviteiten zijn lessen op verplaatsing en maken volwaardig deel uit van het curriculum.

  De wetenschapsvakken verstevigen de fundamenten van het wetenschappelijk denken en ondersteunen de kunstvakken. De lessen lichamelijke opvoeding hebben zowel aandacht voor individuele competenties als groepsdynamische vaardigheden. Het vak beantwoordt aan de eisen van de podiumtechnieken.

  Vakoverschrijdende projecten brengen samenhang in deze diversiteit: los van lestijden, vakken, afdelingen en leerjaren wordt er rond één thema gewerkt. Onze visie overstijgt immers de schoolse grenzen.

  Het hoge niveau van de algemene vakken biedt alle kansen op succes voor hogere studies in onder meer lerarenopleidingen, talen, kunstgeschiedenis, geschiedenis en communicatie. Naast doorstromen naar het hoger kunstonderwijs kunnen leerlingen dus nog alle kanten op.

 • Docent & vak info

  Bram Van Neck | LO

  Bram Van Neck | LO

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben onmiddellijk na mijn studies lo (faber) begonnen met les geven. Eerst in het KA Ukkel waar ik ook theorie gaf en de kunsthumaniora en later aan de unescoschool in Koekelberg en de kunsthumaniora.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil leerlingen vooral laten genieten van het sporten en hen sport leuk laten vinden, ieder op zijn niveau zodat ze er een levenslange fitte levensstijl op na houden!

  Erik Rombaut | Aardrijkskunde, Technieken

  Erik Rombaut | Aardrijkskunde, Technieken

  Wat deed u vroeger?

  Als opleiding heb ik een professionele bachelor in het onderwijs afgerond, met als vakken aardrijkskunde en biologie. Ik ben ook altijd actief geweest in de speelpleinwerking van Kortenberg en als vrijwilliger bij verschillende projecten.

  Wat doet u nu?

  Ik geef les op deze school, meer bepaald de vakken aardrijkskunde en technieken. Buiten de school zet ik mij actief in voor de jeugd. Zo engageer ik me in de jeugdraad, bij het Rode Kruis en als hoofdanimator bij het speelplein. Ik doe graag aan sport en ben fan van reizen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik zou hen willen aanraden om te genieten van het schoolleven, en eens afgestudeerd: van het leven.

  Evelyne Raats | Biologie, Engels, N.C.Zedenleer

  Evelyne Raats | Biologie, Engels, N.C.Zedenleer

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben regentaat biologie, Engels en zedenleer. Eigenlijk wou ik journalist worden, maar ik heb uiteindelijk toch voor het onderwijs gekozen. Tijdens mijn studies heb ik in een taalkamp Nederlands gegeven aan Waalse jongeren, een prettige en verrijkende ervaring.

  Wat doet u nu?

  Ik geef de vakken natuurwetenschappen en Engels. Daarnaast lees ik veel en doe ik aan wandelen. Ondanks mijn ruime interesse, heb ik een bijzonder fascinatie voor de Angelsaksische wereld. Het mag dan ook niet verbazen dat mijn vakanties zich meestal daar afspelen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik hoop dat ik mijn liefde voor de Engelse taal en natuurwetenschappen kan overbrengen. En ik wil hen ook leren dat ze respect moeten hebben voor onze planeet.

  Filip d'Hose | Frans, Duits

  Filip d'Hose | Frans, Duits

  Wat deed u vroeger?

  Ik behaalde een master toegepaste taalkunde in Nederlands, Duits, Engels en keuzevak Frans. Daarna volgende ik nog een bijkomende opleiding logistiek. Ik heb 17 jaar in de privésector gewerkt, meer bepaald transport en logistiek.

  Wat doet u nu?

  Ik werk ondertussen 6 jaar aan de Kunsthumaniora Brussel waar ik de vakken Frans, aardrijkskunde en wiskunde geef.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Je moet in het leven doen wat je graag wilt doen, maar er zijn soms ook dingen die je moet doen. En om gelukkig te worden in het leven geef ik als raad mee: probeer graag te doen wat je moet doen.

  Helena Kopuit | Israelitische Godsdienst

  Helena Kopuit | Israelitische Godsdienst

  Wat deed u vroeger?

  Voordat ik van Nederland naar België kwam, heb ik lesgegeven op een lagere school. Ik danste, zowel voor mijn plezier als competitie. Ik speelde amateurtoneel en was actief in verenigingen. Ik stond voor de klas in Oostende, Blankenberge, Diest en Aalter.

  Wat doet u nu?

  Ik sta in 9 scholen van het confessionele onderwijs in de Brusselse regio. Ik doe aan liefdadigheid en volg zelf nog lessen waarbij ik inspiratie opdoe voor mijn eigen lessen. Mijn favoriete hobby is lezen, vooral thrillers en boeken over religie.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil de leerlingen hun cultuur, geschiedenis en godsdienst meegeven. En hen vooral laten inzien dat het plezierig en aangenaam kan zijn, dat het meer is dan droge wetten en voorschriften. Ik wil ze ook zelfvertrouwen geven in hun joods zijn. Respect voor anderen, de omgeving en zichzelf.

  Jelle De Boos | Niet-confessionele zedenleer

  Jelle De Boos | Niet-confessionele zedenleer

  Johannes Grillet | Rooms-katholieke godsdienst

  Johannes Grillet | Rooms-katholieke godsdienst

  Wat deed u vroeger?

  Na een studie Slavische talen en filmanalyse, verdiep ik mij nu in de godsdienstwetenschappen. Ik heb vele jaren gewerkt bij Pro Velo, een Brusselse vzw die meer mensen wil doen fietsen.

  Wat doet u nu?

  Ik geef rooms-katholieke godsdienst aan de tweede en derde graad. Daarnaast speel ik in impRoyal, het improvisatiegezelschap van Nekkersdal, en ben ik ook huisman en vader van twee jongens.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Volg je hart!

  Joke Terryn | Engels

  Joke Terryn | Engels

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben in 2004 afgestudeerd als licentiaat Germaanse talen, optie Engels en Nederlands, met een thesis over rockmuzikanten en dichteres Patti Smith. In 2005 behaalde ik een master na master theaterwetenschap. Mijn thesis handelde toen over het gebruik van muziek in theater. In 2006 voltooide ik de specifieke lerarenopleidingen.

  Wat doet u nu?

  Zowel in mijn studies als in mijn privé-leven, lijk ik steeds opnieuw bij de podiumkunsten terecht te komen. Vandaar dat het allicht geen toeval is dat ik op Kunsthumaniora Brussel lesgeef.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Zoals elke leerkracht wil ik hen de liefde voor mijn vak meegeven. Maar ik hoop ook dat ik hun wereld een beetje groter kan maken. Dat ik hen in contact breng met dingen die ze in hun dagdagelijkse leven zouden mislopen. Ik wil hen ook doen nadenken en kritisch maken.

  Karel Jeddens | Protestantse Godsdienst

  Karel Jeddens | Protestantse Godsdienst

  Wat deed u vroeger?

  Aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid heb ik een licentiaat behaald in de protestantse theologie.

  Wat doet u nu?

  Ik geef protestants-evangelische godsdienst in drie verschillende scholen van het gemeenschapsonderwijs in Brussel.

  Wat wilt u de leerlingen meegeven?

  Ik wil graag dat de leerlingen gaan nadenken met een open geest en een positief kritische ingesteldheid. Zodat ze later hun eigen steentje kunnen bijdragen aan onze samenleving met eerbied voor de denkwereld van anderen.

  Katleen Goussaert | Wiskunde, Aardrijkskunde

  Katleen Goussaert | Wiskunde, Aardrijkskunde

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb een diploma bio-ingenieur gehaald aan Universiteit Gent, waar ik ook de lerarenopleiding gevolgd heb. Na een paar jaar gewerkt te hebben als bio-ingenieur, heb ik mijn droom gevolgd en ben ik gaan lesgeven.

  Wat doet u nu?

  Sinds 2006 geef ik les aan de Kunsthumaniora Brussel als leerkracht wiskunde en aardrijkskunde. Sinds 2007 coördineer ik er ook het gezondheidsbeleid. Wetenschappen zijn een passie waarin milieu en gezondheid centraal staan.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Waar je ook aan begint, zet je er 100% voor in. Geloof in jezelf, blijf positief en ook: leef gezond en draag zorg voor het milieu!

  Kira Cuypers | Wiskunde, Zedenleer

  Kira Cuypers | Wiskunde, Zedenleer

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb aan deze school de richting dans gevolgd. Daarna heb ik een lerarenopleiding wiskunde en wetenschappen gevolgd. Als eindwerk aan de hogeschool heb ik een voorstelling gemaakt over wiskunde en kunst.

  Wat doet u nu?

  Ik geef wiskunde en zedenleer. Daarnaast dans ik nog als hobby: hiphop, klassieke dans en hedendaagse dans. Dans en wiskunde zijn mijn twee passies.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Jonge artistieke mensen warm maken voor wiskunde is niet altijd even gemakkelijk, maar ik blijf het met een fikse dosis enthousiasme proberen. Sommige onderdelen interesseren hen natuurlijk meer dan andere.

  Kirsten Mairiaux | Lichamelijke Opvoeding

  Kirsten Mairiaux | Lichamelijke Opvoeding

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben licentiaat lichamelijke opvoeding en voltooide de lerarenopleiding. Ik heb verschillende bijscholingen gevolgd, om tegemoet te komen aan de interesses en de noden van leerlingen. Maar ook om mijn eigen vaardigheden uit te breiden en om up to date te blijven met de nieuwe trends.

  Wat doet u nu?

  Ik geef hier les, maar ook aan het Koninklijk Atheneum van Ukkel. Ik heb jarenlang volleybal gespeeld. Nieuwe interesses zoals yoga, pilates, step, fietsen en andere sportacitiviteiten vullen mijn dagen en houden mij fit. Ik engageer mij ook voor het gezondheidsbeleid op school, specifiek voor het gezond ontbijt en middagsport.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik vind het belangrijk dat ik de leerlingen op sportief vlak iets bijleer, dat ze plezier beleven aan de lessen en zo tot inzicht komen dat dagelijks bewegen belangrijk is.

  Koen Cuypers | Wiskunde

  Koen Cuypers | Wiskunde

  Wat deed u vroeger?

  Ik behaalde onder andere het diploma van licentiaat communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik heb er, naast een carrière als docent, ook een goochelcarrière van 20 jaar opzitten.

  Wat doet u nu?

  Momenteel ben ik betrokken in de interne kwaliteitszorg en algemene coördinator van Kunsthumaniora Brussel. Ik ben ook het aanspreekpunt voor de vzw Da Capo, de vzw van de school. Daarnaast geef ik nog halftijds wiskunde in de derde graad.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil hen wegwijs maken in de wondere wereld van wetenschap en wiskunde. Hen inzichten bijbrengen en leren structuren te ontdekken om deze later te kunnen toepassen. Wiskunde en wetenschappen zijn overal aanwezig en maken een belangrijk deel uit van onze samenleving. In die zin wil ik de leerlingen enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast tracht ik ze ook zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere studies en sta ik daarvoor open voor alle mogelijke leervormen en pedagogische aanpakmogelijkheden.

  Kurt Du Tré | Muziekesthetica

  Kurt Du Tré | Muziekesthetica

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde blokfluit aan de conservatoria van Brussel en Antwerpen, en deelde de evidente belangstelling voor oude muziek met een passie voor hedendaagse muziek. Ik heb ook veel muziek gecomponeerd, vooral voor kleine ensembles.

  Wat doet u nu?

  De laatste jaren onderzoek ik via soundscapes, video en interactieve audiovisuele installaties de raakvlakken tussen muziek en de verschillende artistieke media. En ik geef ook les in alle afdelingen van deze school. Daarnaast ben ik ook docent aan de Universiteit van Antwerpen.

  Lien Roeland | Techniek

  Lien Roeland | Techniek

  Wat deed u vroeger?

  Ik behaalde mijn master of arts in de kunstwetenschappen aan Universiteit Gent. Daarna volgde ik nog de specifieke lerarenopleiding in de kunstwetenschappen en de archeologie. Ik werkte in de Academie voor Beeldende Kunsten van Aalst en als leerkracht in verschillende scholen.

  Wat doet u nu?

  Ik geef kunstgeschiedenis, kunstinitiatie en Nederlands op deze school. In een recent verleden deed ik nog vrijwilligerswerk in kunstkampen en was ik hoofdanimator op de speelpleinwerking van Aalst. Mijn passie voor kunst en cultuur blijft natuurlijk aanwezig.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik zou de leerlingen zo enthousiast willen maken voor cultuur dat ze zin krijgen om zelf hun weg te zoeken in het grote aanbod binnen en buiten de school. En ik wil hen aansporen om kritisch na te denken, niet zomaar alles aan te nemen.

  Liesbet Vandervorst | Wiskunde, Lichamelijke Opvoeding

  Liesbet Vandervorst | Wiskunde, Lichamelijke Opvoeding

  Wat deed u vroeger?

  Van opleiding ben ik licentiaat lichamelijke opvoeding met als specialisatie bijzondere lichamelijke opvoeding, regent lichamelijke opvoeding en wiskunde. Voor ik op deze school ben terechtgekomen, heb ik aan verschillende scholen in Mechelen en Antwerpen lesgegeven.

  Wat doet u nu?

  Sinds 2010 geef ik wiskunde aan Kunsthumaniora Brussel. In mijn vrije tijd blijf ik fit door te volleyballen. Om mijn geest te ontspannen, probeer ik af en toe piano te spelen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Als je steeds je best doet, kan niemand je iets verwijten en heb je jezelf niets te verwijten.

  Mehdi Lenoir | Wiskunde, Natuurwetenschappen

  Mehdi Lenoir | Wiskunde, Natuurwetenschappen

  Wat deed u vroeger?

  Ik ben afgestudeerd als handelsingenieur aan de toenmalige EHSAL in Brussel. Na een jaar verplicht soldaatje spelen in het Belgische Leger, ging ik aan de slag in de banksector. Na 2 jaar overgestapt naar de transportsector. In 2008 de onstabiele transportsector verlaten en begonnen in Kunsthumaniora Brussel waar ik eerst de personeelsadministratie verzorgde. Het is een absolute meerwaarde om als leraar eerst ervaring op te doen in de privésector.

  Wat doet u nu?

  Ik geef wiskunde en natuurwetenschappen. En ik heb een passie voor cultuur in het algemeen en fotografie in het bijzonder. Diezelfde culturele passie terugvinden bij collega's, maakt dat lesgeven aan deze school een verrijkende ervaring is. Ik voel me ook goed in mijn Toscaanse tuin en heb tamelijk groene vingers, dit geheel terzijde.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik probeer de minst populaire vakken, wiskunde en natuurwetenschappen, met passie te geven zodat de leerlingen onverwacht toch geprikkeld worden.

  Pieter Servranckx | Nederlands, Engels

  Pieter Servranckx | Nederlands, Engels

  Wat deed u vroeger?

  Ik behaalde in 2009 een masterdiploma Taal- en Letterkunde aan de UGent. Na ook de lerarenopleiding gevolgd te hebben belandde ik in de kunsthumaniora van Brussel, waar ik sinds 2010 Nederlands en Engels geef in de tweede en derde graad.

  Wat doet u nu?

  Naast een passie voor taal en literatuur heb ik ook veel belangstelling voor de (podium)kunsten, wat de keuze voor Kunsthumaniora Brussel evident en het dagelijkse pendelen vanuit Gent minder pijnlijk maakte.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  De lessen Engels en Nederlands draaien niet enkel om de taal zelf. Ze dienen ook als middel om verder op verkenning te gaan in de wereld van dans, muziek en woord. Kruisbestuiving met de kunsten is dus nooit veraf.

  Riftara Mohammad | Geschiedenis

  Riftara Mohammad | Geschiedenis

  Wat deed u vroeger?

  Na het behalen van mijn bachelor in het onderwijs, heb ik nog gewerkt als coördinator naschoolse taalondersteuning en huiswerkbegeleiding bij het OCMW. Als student was ik ook animator in het UZ Jette.

  Wat doet u nu?

  Naast leerkracht geschiedenis in de 1ste en 2de graad, ben ik opvoedster in het internaat.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Tijdens de lessen geschiedenis gaan we de hedendaagse maatschappij analyseren vanuit een grondige historische achtergrondkennis. Samen met de leerlingen gaan we de geschiedenis bevragen vanuit probleemstellingen die ook relevant kunnen zijn voor de verheldering van gedragingen in de hedendaagse samenleving.

  Sandra Gysens | Nederlands, Duits

  Sandra Gysens | Nederlands, Duits

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb Germaanse filologie gestudeerd, combinatie Nederlands-Duits. Voor ok op de Kunsthumaniora Brussel terecht kwam, had ik al een ruime ervaring opgebouwd binnen het bedrijfsleven (H&M, Berenschot, De Kringwinkel), vnl. administratieve functies, teksten schrijven en vertalen. Ondertussen is het onderwijs helemaal mijn ding! Literatuur is mijn passie.

  Wat doet u nu?

  Sinds 2006 geef ik Nederlands en Duits op de Kunsthumaniora Brussel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik probeer de leerlingen de liefde voor literatuur mee te geven in tijden waar sommige elementen daar een stokje proberen voor te steken. Boeken zijn bondgenoten om tot rust te komen. Momenten van rust en concentratie zijn zeldzaam geworden en literatuur kan daarbij helpen.

  Valerie Verschueren | Frans

  Valerie Verschueren | Frans

  Wat deed u vroeger?

  Ik voltooide mijn studies aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde er een licentiaat in de Romaanse filologie. Na een reeks andere jobs koos ik resoluut voor het onderwijs.

  Wat doet u?

  Ik geef het vak Frans aan Kunsthumaniora Brussel en ben eigenlijk nooit gestopt met het ontdekken van de schoonheid van de Franse taal. Ik geef graag les in deze school omdat kunst de creatieve denkprocessen in gang zet. Denkprocessen die ons helpen mens en maatschappij in vraag te stellen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik hoop dat mijn enthousiasme en humor hen zal motiveren om de taal te leren. Frans is immers een zeer nuttige taal die over de hele wereld wordt gesproken.

  Veerle Van Goolen | Geschiedenis

  Veerle Van Goolen | Geschiedenis

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven en ben licentiaat in de geschiedenis. Aan die onderwijsinstelling heb ik vervolgens de universitaire lerarenopleiding met succes afgerond.

  Wat doet u nu?

  Sinds 1983 geef ik het vak geschiedenis aan Kunsthumaniora Brussel. Tijdens mijn lessen overloop ik vooral de geschiedenis van Europa sinds de val van het West-Romeinse Rijk tot nu.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Het belang en de bedoeling van het vak geschiedenis: de leerlingen een kritische kijk geven op de hedendaagse wereld, de historische evolutie naar de hedendaagse wereld onderzoeken, de historische context aan te bieden, waarin de inhoud van andere algemene vakken en kunstvakken zich afspeelt.

  Oksana Koviako | Orthodoxe Godsdienst

  Oksana Koviako | Orthodoxe Godsdienst
Muziek

Muziek

Woord

Woord

Dans

Dans

Creatie en mode

Creatie en mode

Podiumtechnieken

Podiumtechnieken

Musical

Musical

7de jaar

7de jaar

Algemene vakken

Algemene vakken

Eerste Graad

Eerste Graad

Smartschool

Smartschool

Schrijf je in

Schrijf je in

Contact

Contact

Internaat

Internaat

Over

Over

Media

Media

Reserveren

Reserveren

Wall Of Fame

Wall Of Fame

Zomerstages

Zomerstages

Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel | Tel: 02/502.05.04 | GSM: 0475 46 77 36 | info@kunsthumaniorabrussel.be
Internaat De Muze : 02/474.06.36 (na 17 uur) of 0472 78 30 05 | internaat.demuze@kunsthumaniorabrussel.be