All for Joomla All for Webmasters

Internaat

 • Een thuis weg van huis

  Als ouder wilt u het liefst uw kind thuis houden voor en na school. Helaas is dat niet voor alle ouders mogelijk.  

  Hiervoor zijn vele goede redenen te bedenken:

  • Drukke beroepsbezigheden
  • Avond of nachtwerk
  • U staat er alleen vooor
  • Keuze voor een specifieke opleiding die in uw eigen omgeving niet beschikbaar is
  Voor dergelijke situaties biedt ons internaat een uitstekende oplossing.

 

  Alhoewel kiezen voor een internaat een moeilijke keuze blijft is het toch belangrijk te beseffen dat door deze keuze uw kind bijkomende kansen krijgt op een volwaardig en gelukkig leven.

  Als internaat van het GO! is het juist onze taak uw kind te verwelkomen in een ontspannen, huiselijke sfeer om kennis te verwerven, sociale vaardigheden te ontwikkelen

  en talenten te ontplooien.

  Duidelijke leefregels, ontspanning op maat van onze school en persoonlijke studiebegeleiding moeten zorgen voor goede schoolprestaties en van ons internaat algauw een tweede thuis maken.  Een ervaren team, onder leiding van onze directeur, staat steeds paraat om kleine en grote problemen voor onze interne leerlingen op te lossen.

  Van harte welkom!

   

  Internaat
 • De kunsthumaniora heeft van in de begindagen al een internaat. Tot in 1988 was het internaat voor jongens in de Kloktorenstraat in Etterbeek gevestigd. Het internaat voor de meisjes lag oorspronkelijk in de Tervurenlaan in Brussel, maar verhuisde toen naar de gebouwen van de jongens. Het jongensinternaat vond onderdak in de Tuinbouwschool in Vilvoorde.

  Na twee jaar ruilden het jongensinternaat en het meisjesinternaat van plaats. Van dan af vond men het meisjesinternaat in de Tuinbouwschool in Vilvoorde en het jongensinternaat opnieuw in de Kloktorenstraat.

  In 1992 keerden de meisjes terug naar de Kloktorenstraat en zaten alle internen onder hetzelfde dak. In september 2004 vestigde het hele internaat zich op het huidige adres in de Chrysantenstraat in Laken.

  Het internaat kreeg in 2009 een eigentijdse aankleding. De ontspanningsruimte werd onder handen genomen en bezegeld met nieuwe computers. Er kwam ook een lunchruimte volledig op maat van de internen. De groeiende populariteit van het internaat schreeuwde om extra kamers, daarom werd er een nieuwe vleugel bijgebouwd.

 • Adres

  Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel

  02/474.06.03

  02/474.06.36  (na 17 uur)

  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Structuur

  Het internaatsteam bestaat uit:

  • de directeur van de Kunsthumaniora Brussel
  • de internaatsbeheerder
  • het team van opvoeders
  • het meesters-, vak- en dienstpersoneel

  Internaatsreglement

  Het internaatsreglement is op de site beschikbaar en bestaat uit 2 delen:

  Ontspanning

  Het internaat biedt een waaier van ontspanningsmogelijkheden georganiseerd door de school, de opvoeders en de leerlingen. 

  Daarnaast is er ook onze tuin en onze eigen ontspanningsruimte .

  Al deze activiteiten vinden steeds plaats onder begeleiding.

  Eigen kamer

  De internen beschikken over een eigen kamer met bed, kast bureeltje, stoel, warm en koud stromend water.

  Op elke gang zijn de nodige douches en toiletten voorzien. 

  Het internaat is niet toegankelijk voor externe leerlingen en is gesloten tijdens de schooluren.

  Eten

  Het ontbijt, vieruurtje en het avondmaal worden geserveerd in de eigen refter, het middagmaal wordt geserveerd in de refter van de school.

   

  Studeren

  Internen studeren in een studiezaal onder toezicht van een opvoeder of studeren op hun eigen kamer.

  Het geregeld overhoren van de lessen door de opvoeders en het nazicht van taken, is een test op het dagelijks werk van de interne. 

  Er is overleg met ouders, leerkrachten en leerlingbegeleiding.

   

  Binnenkomen en vertrekken

  Het internaat bevindt zich in de gebouwen van de school.

  De eerste schooldag van de week is het internaat open vanaf 7.30u, binnenkomen op zondag kan tussen 20.30u. en 21.30u.  

  De internen verlaten de school elke vrijdag  in functie van hun eigen lessenrooster.

  De bagage wordt klaargezet op vrijdagmorgen.

  Praktisch
 • Inschrijvingen kunnen steeds gebeuren na telefonische afspraak of via het formulier op de pagina met inschrijvingen

  Hierbij maken wij onderscheid tussen twee groepen:

  Eerste graad 

  Voor de eerste graad kan dit ruim op voorhand gebeuren aangezien er geen audities zijn, wij richten ons wel naar "muzische kinderen" aangezien wij een onderdeel van een Kunsthumaniora zijn.

  Tweede en derde graad

  Hier is de inschrijving in het internaat altijd afhankelijk van het slagen voor een toelatingsproef voor de gekozen kunstrichting: Muziek, Woord of Dans.

  Nodige documenten bij de inschrijving : 

  • entiteitskaart van uw kind
  • 2 kleefbriefjes van uw ziekenfonds
  • gegevens van uw huisarts
  • bankrekeningnummer voor de betalingen van het kostgeld

  Wij beschikken over 84 kamers en normaliter is er slechts een beperkte uitstroming van zo'n 20 internen per schooljaar. Het is daarom aangewezen dat u ons voldoende op voorhand contacteert.

  Het kostgeld bedraagt 14 euro per dag openstelling (de openstelling per dag wordt in het begin van het schooljaar per brief aangekondigd) en omvat alle maaltijden, gebruik van de faciliteiten van de school en ontspanningsactiviteiten.

  Het kostgeld wordt maandelijks aangerekend aan de ouders. Gemiddeld wordt er jaarlijks zo'n 2.500 euro aangerekend.

  Inschrijven
 • 7.00u Opstaan
  7.30u Ontbijt
  8.15u Vertrek naar de les
  13.00u Middagmaal op school
  16.30u Vieruurtje - ontspanning
  17.15u - 18.15u Studie
  18.15u - 19.15u Avondmaal
  19.15u - 20.15u Studie
  20.15u Ontspannning
  21.00u Bedtijd 1ste graad
  22.00u Bedtijd 1ste jaar 2de graad
  22.30u Bedtijd 2de jaar 2de graad
  23.00u Bedtijd 3de graad
  Dagindeling
 • Controleer steeds onderstaande lijst bij het maken van de bagage van uw kind.

  Voorzie ieder voorwerp van de naam van uw kind. Het internaat is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke spullen.

  • 

voldoende ondergoed en kledij voor 5 dagen
  • linnenzak voor vuile kledij

  • slaapkledij

  • regenkledij

  • sportieve buitenkledij
  • 
badpak of zwembroek, badmuts en badhanddoek in sporttas

  • nodige medicijnen en toelatingsformulier om deze toe te dienen

  • washandjes en handdoeken

  • douchegel en shampoo

  • haarborstel, kam, tandenborstel, tandpasta en beker

  • toiletzak

  • nagelknipper en -borsteltje

  • maandverband voor meisjes

  • zakdoeken
  • 2 paar schoenen voor dagelijks gebruik

  • 1 paar sportschoenen voor buiten
  • boekentas / rugzak met alle schoolbenodigdheden

  • dekbed, overtrek, kussen, kussensloop en onderlaken

  Benodigdheden
 • David De Decker

  Wat deed u vroeger?

  Als oud-leerling van deze school studeerde ik af in de marketing / reclame, volgde een opleiding audiovisuele realisatie en behaalde mijn diploma van leraar. Ik werkte voornamelijk als realisator van reportages en documentaires voor verschillende zenders. Als docent audiovisuele vorming heb ik deze kennis 10 jaar mogen overbrengen aan de leerlingen uit de woordafdeling van de Kunsthumaniora Brussel.

  Wat doet u nu?

  Sinds 1 september 2016 werk ik als beheerder van het internaat van de Kunsthumaniora Brussel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Om in de maatschappij te kunnen meespelen is er heel veel oefenruimte nodig.
Graag wil ik binnen ons internaat een wereld aanbieden waarin we begeleiding, ondersteuning en zorg bieden op basis van de onderwijs- en zorgbehoefte van elke interne leerling. 

Onze jonge mensen krijgen bij ons de nodige groeiruimte om zich te ontwikkelen tot gelukkige, artistieke, mondige, positief-kritische en zelfstandige persoonlijkheden. 
Ik wil dat de jonge ‘kunstenaars’ die bij ons op internaat verblijven zich, met een open geest, als creatief individu te kunnen ontplooien. Hiervoor creëren we een veilige ruimte waarin ze blijvend kansen krijgen. Om dit te bereiken is er een intensieve samenwerking nodig tussen onze jongeren, hun ouders, de school en het internaat.
 Samen bouwen we aan een stabiele basis voor de toekomst !
 • Chris Wouters

  Chris Wouters

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde af als geaggregeerde lager secundair onderwijs met de vakken Nederlands en Engels, aan de middelbare normaalschool van Tongeren. In 1986 maakte ik mijn entree als studiemeester-opvoeder aan het internaat van Kunsthumaniora Brussel.

  Wat doet u nu?

  Na een kort intermezzo van 2 jaar waarin ik beheerder werd in deze school, heb ik in 2008 mijn comeback gemaakt in het internaat. Mijn hart ligt toch echt bij de job die ik nu uitvoer.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden op het vlak van hun studie. Ook wil ik hen een aantal waarden meegeven die ik zelf erg belangrijk vind en die ik van thuis heb meegekregen, namelijk respect, verdraagzaamheid en eerlijkheid.

  Sien D'hoe

  Sien D'hoe

  Wat deed u vroeger?

  Ik heb altijd in de jeugdbeweging gezeten, ook als leidster en wist al heel gauw dat ik met jongeren wilde werken. Vandaar mijn keuze voor de richting bijzondere jeugd en gehandicaptenzorg. Ik heb ook nog een half jaar orthopedagogie gestudeerd.

  Wat doet u nu?

  Ik ben opvoedster in het internaat van deze school. Vroeger droomde ik van dansen en musiceren, maar dat heb ik helaas niet kunnen waarmaken. Als opvoedster kan ik het nu toch vanop de eerste rij beleven met de internen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Respect voor anderen. Ik probeer de internen ook wat normen en waarden bij te brengen, en hen zo goed mogelijk op te voeden. Deze job is echt mijn passie.

  Riftara Mohammad

  Riftara Mohammad

  Wat deed u vroeger?

  Na het behalen van mijn bachelor in het onderwijs, heb ik nog gewerkt als coördinator naschoolse taalondersteuning en huiswerkbegeleiding bij het OCMW. Als student was ik ook animator in het UZ Jette.

  Wat doet u nu?

  Naast leerkracht geschiedenis in de 1ste en 2de graad, ben ik opvoedster in het internaat.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Tijdens de lessen geschiedenis gaan we de hedendaagse maatschappij analyseren vanuit een grondige historische achtergrondkennis. Samen met de leerlingen gaan we de geschiedenis bevragen vanuit probleemstellingen die ook relevant kunnen zijn voor de verheldering van gedragingen in de hedendaagse samenleving.

  Willy Cassiman

  Willy Cassiman

  Wat deed u vroeger?

  In 1983 ben ik als regent lichamelijke opvoeding afgestudeerd en datzelfde jaar ben ik meteen beginnen te werken aan Kunsthumaniora Brussel. Ik heb dan ook geen andere werkervaring en ben er als het ware ingerold. Het lot bepaalt je leven.

  Wat doet u nu?

  Ik werk als opvoeder aan het internaat en doe mijn job nog altijd erg graag. Vroeger beoefende ik vele sporten, maar nu houd ik het op fitness, wandelen en fietsen. Niets spectaculair meer. Voor de rest houd ik van muziek, reizen, koken en wijn.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil hen zin voor verantwoordelijkheid, eerlijkheid en behulpzaamheid bijbrengen. En dat ze leren om initiatief te nemen. Dat zijn voor mij de belangrijke zaken.

  Evelien Adam

  Evelien Adam

  Wat deed u vroeger?

  Ik studeerde af als bachelor in de Orthopedagogie en behaalde nadien mijn Specifieke Lerarenopleiding. Ik werkte enkele jaren als begeleider/orthopedagoog bij niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en jongeren met gedrags -en emotionele problemen. Daarnaast werkte ik als projectmedewerker en gaf Nederlands als tweede taal bij anderstalige nieuwkomers in een basisschool.

  Wat doet u nu?

  Ik werk momenteel als beleidsmedewerker en opvoeder op het internaat van Kunsthumaniora Brussel.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  "On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux." (Antoine de Saint-Exupéry)

  Marjonela Berisha

  Marjonela Berisha

  Wat deed u vroeger?

  Rond mijn 16 jaar ben ik als monitor bij Okido in Merchtem begonnen. Aansluitend daarbij ben ik jaren lesgeefster bij een zwemclub, De Dolfijnen Asse-Ternat geweest. Zowel bij Okido als bij de zwemclub DDAT werkte ik met kleuters, lagere schoolgaande kinderen als met jongeren.

  Wat doet u nu?

  Met heel mijn hart heb ik altijd graag met peuters, lagere schoolgaande kinderen en jongeren gewerkt. Na het Secundair Onderwijs besloot ik om Orthopedagogie te gaan studeren. Ik behaalde mijn Bachelor in de Orthopedagogie in 2016. Kort nadien begon ik na een leuke stage periode te werken op het Internaat van de Kunsthumaniora Brussel. Naast mijn job op de Kunsthumaniora van Brussel probeer ik mijn Specifieke Lerarenopleiding te behalen.

  Wat wil u de leerlingen meegeven?

  Ik wil voor de jongeren een ondersteunde rol bieden. Waarbij ze in een warme thuisondersteunde omgeving zich verder kunnen ontwikkelen maar ook zich zelf kunnen ontdekken.
Muziek

Muziek

Woord

Woord

Dans

Dans

Creatie en mode

Creatie en mode

Podiumtechnieken

Podiumtechnieken

7de jaar

7de jaar

Algemene vakken

Algemene vakken

Eerste Graad

Eerste Graad

Smartschool

Smartschool

Schrijf je in

Schrijf je in

Contact

Contact

Nieuws

Nieuws

Internaat

Internaat

Over

Over

Media

Media

Reserveren

Reserveren

Wall Of Fame

Wall Of Fame

Zomerstages

Zomerstages

Chrysantenstraat 26, 1020 Brussel | Tel: 02/502.05.04 | info@kunsthumaniorabrussel.be